Nytt Apotek 1 med store ambisjoner

4.november ?pnet Apotek 1 sitt femte apotek i Fredrikstad kommune i det nye Helsehuset Fredrikstad. Det er det f?rste helsehuset i landet som bygges som f?lge av samhandlingsreformen, og tilbudene vil v?re en kombinasjon av offentlige og private tjenester. De apotekansatte har som sin f?rste m?lsetning ? hjelpe sine kunder til riktigere legemiddelbruk. Apoteket ligger i f?rste etasje sammen med blant annet Volvat medisinske senter og Legevakten, og vil v?re det eneste apoteket med vaktfunksjon i ?stfold.
Apotek 1 Helsehuset f?r en sentral plassering i Helsehusets f?rste etasje med enkel adkomst og mange parkeringsplasser. Apotekets personale best?r av 4 farmas?yter og 3 apotekteknikere i tillegg til vaktpersonale. Apotek 1 Helsehuset overtar apotekvaktfunksjonen fra Apotek 1 Hjorten p? Stortorget fra og med s?ndag 17. november.
Apoteker Heidi Skj?nhaug Hopen forteller at det har v?rt hektiske dager, og roser personalet for innsatsen med ? f? alt p? plass til ?pning. -Dette er en sv?rt spennende etablering som vi har store forventninger til. Vi vil utnytte n?rhet og samhandling med Helsehusets ?vrige leietakere til nytte for byens befolkning, sier Heidi.
Brenner for riktig og trygg legemiddelbruk
WHO ansl?r at 30-50% av dem som bruker legemidler for en kronisk sykdom ikke f?lger legens anvisning for hvordan legemiddelet skal brukes. Noen velger ? fravike legens anbefaling, andre synes det er vanskelig ? huske ? ta legemiddelet og noen har ikke f?tt god nok informasjon til ? bruke legemiddelet riktig.
?N?r vi i tillegg vet at 1 av 20 akutte sykehusinnleggelser skyldes legemidler, og at halvparten av disse kunne v?rt unng?tt, vet vi at vi har en jobb ? gj?re, sier Heidi. -Dette er en utfordring for b?de fastlegene og de apotekansatte. Vi tror at apotekpersonell kan bidra til ? redusere dette tallet. Ved ? samarbeide med legene vil vi oppn? bedre resultater, og dette har vi en unik mulighet til her p? Helsehuset, fortsetter den engasjerte apotekeren.
– Vi har satt sammen et spennende team forteller Heidi videre. Sammen kan vi tilby god bredde i farmas?ytisk kompetanse, som skal komme b?de Helsehusets akt?rer, pasienter og kunder til nytte. At vi har klinisk farmas?yt med i teamet er unikt for et vanlig apotek. Den kliniske farmas?yten har spesialisert kompetanse p? ? vurdere individuell legemiddelbruk og dosering. V?rt personale vil kunne tilby v?re kunder b?de legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler. Hensikten med disse tjenestene er ? sikre riktig og trygg legemiddelbruk. -Stikk gjerne innom og sp?r oss om du lurer p? hva tjenestene inneb?rer, oppfordrer Heidi.
-Vi vektlegger at alle v?re kunder skal m?tes med smil og omsorg, avslutter Heidi.
?pningstider Apotek 1 Helsehuset
Mandag -fredag 08.30-19.00
L?rdager 10.00-17.00
S?n/helligdager 17.00-19.00
Apotek 1 er leverand?r av legemidler og multidose til Fredrikstad kommunes helseinstitusjoner. Apotek 1 Helsehuset vil etter hvert ta del i disse leveransene, som blant annet omfatter dosepakkede legemidler til pasienter i ?pen omsorg og beboere i kommunale helseinstitusjoner.
?vrige Apotek 1 i Fredrikstad:
Apotek 1 Hjorten
Apotek 1 ?stfoldhallen
Apotek 1 Gressvik
Apotek 1 Wilbergjordet

Kontaktinformasjon:
Apoteker Heidi Skj?nhaug Hopen tlf 92256630
Regionsjef Apotek 1 Norge Nils-Kristian Valnes tlf 91827688
Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 290 apotek spredt over hele landet. Kjernen for v?r virksomhet er kompetanse og kvalitet. V?r ambisjon er ? leve opp til v?rt slagord ?V?r kunnskap- din trygghet?, i alle v?re kundem?ter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin r?dgivning og oppf?lging skape bedre helse og ?kt velv?re for v?re kunder.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.0000Send som e-post
Del denne

Authors
Top