Nyheter fra Norsk Varme

Pipe og ildsted er v?r viktigste vinterberedskap.

Forrige uke satt vi str?mrekord i Norge. Aldri f?r har vi brukt s? mye str?m i l?pet av en time. 24 millioner kilowattimer. Det er det samme som 24 millioner panelovner p? 1000 watt. 5 panelovner pr nordmann. N?r vi setter str?mrekord i en periode som riktignok er kald, men uten ekstremkulde betyr det at folk flest er blitt for avhengig av str?m. Bruker vi mer str?m p? slike dager er det risiko for at str?mnettet bryter sammen. Vi som jobber for at folk skal lage energien sin selv har et viktig budskap: Vedfyring er det eneste som virker n?r str?mmen g?r. Dette m? vi fortelle myndighetene gang p? gang. N?r Regjeringen n? setter i gang arbeidet med nye byggeforskrifter er det v?r plikt ? si i fra. Uten ildsted og skorstein er det for risikabelt ? bo i Norge p? vinteren. ??
Grethe Bachmann, styreleder
Ny forskning i gang p? karbonutslipp fra vedfyring
Myndighetene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada og Russland setter i disse dager i gang et nytt prosjekt for ? se p? hvordan man kan redusere utslipp av svart karbon fra vedfyring i husholdningene. Man skal se p? utslippsreduserende virkemidler og tiltak.
Fagmilj?en oppfordres til ? gi tilbud p? ? lage en rapport om de eksisterende utslippsdata og utslippsfaktorer for utslipp av svart karbon fra vedfyring i de aktuelle landene fra 1990 til i dag og videre fremover i tid, samt anbefalte virkemidler, tiltak og demonstrasjonsprosjekter.
Norsk Varme vil f?lge med p? arbeidet som gj?res.
Tips om ferdigkubber og briketter
Norsk Varme advarer mot bruk av vedbriketter. Hvis du ikke fyrer varsomt kan ovnen g? i stykker. Det har den siste tiden blitt registrert flere skader p? skorsteiner som har en fellesnevner, nemlig bruk av vedbriketter eller kunstige peiskubber. Vedbrikettene er ofte sv?rt kompakte og t?rre sammenlignet med vanlig fyringsved. Derfor gir de fleste typer vedbriketter en hissigere forbrenning enn det man f?r ved tilsvarende mengde ved, samt en temperaturutvikling som i noen tilfeller kan v?re vanskelig ? kontrollere.
B?de J?tul og Dovre har utf?rt tester av vedbriketter i sine ovner. Testene avdekker store variasjoner i vedbrikettenes oppf?rsel og konsistens.
Noen tips til kunder som har sp?rsm?l rundt fyring med vedbriketter:
Fyr helst med vanlig ved
Hvis du m? fyre med vedbriketter, bruk kun briketter av rent trevirke, uten tilseninger.
Vedbrikettene b?r ha en bruksanvisning dvs. en tabell som beskriver fyllingsgrad av ildstedets brennkammer i de forskjellige fyringsfasene.
Vedbriketter har meget lavt fuktinnhold ? det medf?rer en h?yere varmeutvikling enn ved fyring med tre. Brennverdien (effektiv eller nedre) blir tilsvarende h?yere.
De fleste ovner er konstruert og utviklet for fyring med vedkubber som har et lavere energiinnhold per volumen, enn briketter har. Det er derfor viktig ? tenke vekt og ikke volum ved fyring med briketter.
Ikke bytt ut den gamle ovnen din?!
Med Riksantikvaren i spissen har debatten om s?kalte etterbrennere rast den siste tiden. I motsetning til Riksantikvaren anbefaler Norsk Varme nye rentbrennende ildsteder i stedet for ? bygge om den gamle ovnen. Det blir som ? bytte rulletobakk med filtersigaretter. Det hjelper litt? Norsk Varme ?nsker selvf?lgelig ikke at folk som har gamle antikvariske over skal bytte dem ut, men disse ovnene utgj?r kun en liten prosent av alle de gamle ovnene som b?r byttes ut. Over en million gamle ovner er i flittig bruk i Norge, dette til tross for at det har v?rt ulovlig ? selge slike ovner siden 1998. P? oppfordring fra Norsk Varme skrev Morten Seljeskog i Sintef et fint tilsvar til Riksantikvaren, i Dagens N?ringsliv. Han konkluderer med at ?ingen st?pejerns- eller st?lplateovner produsert f?r 1998, med eller uten etterbrenner, er et godt nok alternativ til nye rentbrennende ovner. Skal vedfyring ha ei fremtid, b?r alle g? over til moderne ovner?.
F?r du sp?rsm?l om hvorfor man skal bytte ut ovnen, her er argumentene:
Varmen du f?r fra str?m koster om lag dobbelt s? mye som varmen fra et rentbrennende ildsted.
Gamle ovner utnytter ca f?rti prosent av energien i vedkubben, mens moderne ovner utnytter rundt ?tti prosent. Du bruker alts? mye mer ved for ? gi samme varme med gammel ovn.
Nye, rentbrennende ildsteder slipper ut ca 1/6 av det svevest?vet som gamle, forurensende ildsteder gj?r
Uforbrente utslipp i nye ildsteder er redusert med over 90 % sammenlignet med tilsvarende ildsteder av gammel type (Sintef)

Lot 15 tikker videre
Lot 15 er EU-standarden som gjelder for ? fastsette energikrav til ulike varmekilder. Norge omfattes av kravene gjennom E?S-avtalen. Vedovner omfattes av Lot 15. Vi har tidligere orientert om hva kravene er og beregningsm?tene. De fleste av produktene p? markedet i Norge i dag tilfredsstiller kravene, mens et f?tall ligger utenfor grenseverdiene som vil gjelde fra 2017.
Bransjen og andre interesserte deltok i et m?te med NVE 20. september. De norske kommentarene ble etter dette oversendt EU. 17. desember 2012 hadde EU et eget m?te om test- og m?lemetoder for utslipp fra ildsteder. Fra norske myndigheter har vi f?tt denne meldingen ?Norge har fors?kt sammen med Danmark ? p?virke i retning av mer virkelighetsn?r metode enn den som til n? er benyttet i Tyskland og omegn. Vi jobber n? med norske kommentarer.?
Det er ukjent hvordan videre fremdrift er, men det blir trolig et nytt samr?dsforum. Det kan ogs? tenkes at EU lager ferdig et eget forslag hvor EUs medlemsland stemmer over forslaget.
Norsk varme f?lger prosessen

Dovrepeisen er verdens eldste peisprodusent. Helt siden 1933 har Dovre varmet det norske folk. Det startet med Dovrepeisen, som p? rekordtid revolusjonerte hele peismarkedet. Nyskapningen hadde s?kalt “konveksjons-oppvarming”, og den helt spesielle st?pejernsinnsatsen gjorde det enkelt for folk flest ? mure sin egen peis. Det i seg selv var en verdensnyhet.

Tradisjonen tro jobbes det kontinuerlig med produktutvikling for ? kunne tilby nye og spennende produkter med samme h?ye standard og kvalitet som Dovre er kjent for. Ovner og peiser fra Dovrepeisen overlever generasjoner og gir en varme som ogs? varmer sjelen.
0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top