Vitenskap

Nye muligheter ved tilbakefall av myelomatose

Nye muligheter ved tilbakefall av myelomatose
30-06-2014 13:25 Novartis Onkologi Tilleggsbehandling med panobinostat forlenger progresjonsfri overlevelse med hele 37%, viser nye studier.

(FOR HELSEJOURNALISTER)
N?r pasienter med blodkrefttypen myelomatose f?r tilbakefall og dagens standard legemiddelbehandling ikke lenger virker, er mulighetene begrenset. N? viser forskningsresultatene fra en fase III-studie at tilleggsbehandling med panobinostat forlenger progresjonsfri overlevelse fra 8 m?neder til 12 m?neder, en ?kning p? 37%.

? Vi har f?tt et nytt lovende medikament fra en helt ny medikamentgruppe. De f?rste resultatene med panobinostat ser veldig lovende ut. En helt ny virkningsmekanisme gir oss ogs? forh?pninger om at den virker n?r andre medisiner har sluttet ? virke. Resultatene kommer fra en studie med mange pasienter og h?y kvalitet, kommenterer professor Anders Waage ved NTNU i Trondheim. Waage er ekspert p? benmargskreft og avdelingssjef ved St Olavs Hospital.
Myelomatose er den nest vanligste blodkrefttypen i Norge, og st?r for 10-15 prosent av alle blodkrefttilfeller. Sykdomsutviklingen kan kontrolleres med legemidler, og eller stamcelletransplantasjon, men f?r eller siden vil de fleste pasienter oppleve tilbakefall. I denne situasjonen st?r legene ovenfor en vanskelig utfordring, da ingen av dagens eksisterende behandlingsalternativer gir tilfredsstillende effekt.
Forskningsresultatene ble nylig presentert p? Europas st?rste kongress for blodsykdommer,
19th European Hematology Association Congress (EHA). Fase III-studien PANORAMA-I viser sterke resultater for pan-DAC hemmeren panobinostat. Hele 28% av pasientene oppn?dde en
s?kalt komplett respons eller n?r komplett respons n?r de fikk pan-DAC-hemmeren panobinostat sammen med standardbehandling med bortezomib (Velcade) og dexametason, mot 16% hos pasientene som kun fikk standardbehandling.1
Viser ogs? fordeler versus andre behandlinger
Kombinasjonen panobinostat?bortezomib?dexametason har tidligere vist ? gi progresjonsfri overlevelse (PFS) p? 5,4 m?neder i median og total overlevelse (OS) p? 17,5 m?neder hos pasienter med tilbakevendende myelomatose. Det kan inneb?re en progresjonsfri overlevelsesfordel i forhold til historiske kontroller og andre legemiddelkombinasjoner.1,6

A to już wiesz?  Fjerner henvisningen til abort

For kommentarer:
Dalius Bansevicius, lege og medisinsk r?dgiver hematologi, Novartis Onkologi
Tel 930 399 68, [email protected]

Anders Waage, Professor II ved NTNU

Avdelingssjef ved Medisinsk klinikk, St Olavs Hospital Trondheim
[email protected]

NO1406222316

Fakta om myelomatose2-5
Myelomatose er en uhelbredelig form for blodkreft hvor umodne plasmaceller formerer seg ukontrollert i benmargen, danner myelomer og fortrenger andre bloddannende celler. Myelomkreftsvulstene vokser og sprer seg til forskjellige deler av kroppen. Derfor kalles myelomatose ofte for multippelt myelom. Et vanlig symptom ved myelomatose er smerter i ryggen og brystkassen, noe som skyldes at myelomcellene for?rsaker en nedbryting av skjelettet. Andre symptomer kan v?re h?yt niv? av kalsium i blodet, redusert antall r?de blodlegemer, nyresvikt, skjelettskader, smerter og tretthet. Fem-?rs-overlevelsen ved myelomatose er 44 prosent. Det er et stort behov for nye medisiner som retter seg mot relevante molekyl?re m?l.
Fakta om panobinostat
Panobinostat (LBH589) er et virkestoff som i kliniske studier har vist effekt p? svulster p? flere m?ter gjennom ? p?virke ulike egenskaper og signalveier som kjennetegner kreftceller. Panobinostat er en potent pan-inhibitor som har vist seg ? redusere aktiviteten av visse kreftproteiner, redusere dannelsen av nye blodkar, gi ?kt kreftcelled?d (apoptose), og hemme tumorcellemobiliteten og dens evne til ? trenge inn i annet vev. Virkestoffets potensielle fordeler og risiko unders?kes i flere p?g?ende kliniske studier. Panobinostat er per i dag ikke godkjent som legemiddel.
Om PANORAMA-1 studien1
PANORAMA-1 (PANobinostat ORAl in Multiple MyelomA) er en randomisert, dobbelblind, placebokontrollert fase III-registreringsstudie for ? utrede LBH589 i kombinasjon med bortezomib og dexametason sammenlignet med bortezomib og dexametason alene hos pasienter med tilbakefall av myelom, samt hos pasienter som har f?tt tilbakefall og er terapirefrakt?r, det vil si at standardbehandlingen med bortezomib ikke lenger har effekt. Studiens prim?re og sekund?re effektm?l er henholdsvis progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS). OS-dataene blir presentert om kort tid. ?vrige sekund?rm?l inkluderer total responsfrekvens, responstid og sikkerhet. De vanligste forekomstene av alvorlige bivirkninger (grad 3 og 4) i LBH589-kombinasjonsgruppen var trombocytopeni (67% mot 31% i placebogruppen), lymfopeni (53% mot 40% i placebogruppen), neutropeni (35% mot 11% i placebogruppen) og diare (26% mot 8% i placebogruppen). Bivirkningene ble h?ndtert gjennom st?ttende behandling og dosereduksjon.
Studieabstraktet kan leses p? EHA’s abstract-web ved ? skrive abstraktnummer S641 i s?kefeltet, klikke p? ?show details? og deretter ?view abstract? ved Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Panobinostat or Placebo plus Bortezomib and Dexamethasone in Relapsed or Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (PANORAMA1).
Referanser og kilder:
1. San-Miguel, J, et al. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Panobinostat or Placebo Plus Bortezomib and Dexamethasone in Relapsed or Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (PANORAMA-1). Abstract #S641. 19th Congress of the European Hematology Association (EHA) Milan.
2. American Cancer Society. Multiple Myeloma. Available at: http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-what-is-it. Accessed May 2013.
3. The Leukemia and Lymphoma Society. Myeloma. Revised 2013; 1:48.
4. National Cancer Institute. What You Need to Know about Multiple Myeloma. Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/myeloma. Accessed May 2013.
5. Pulte D, et al.Recent Improvement in Survival of Patients with Multiple Myeloma: Variation by Ethnicity, Leukemia and Lymphoma. 2013. Available at: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10428194.2013.827188.
6. Richardson P.G, Schlossman R.L, Alsina M et al, PANORAMA-2, Blood 2013 122: 2331-2337. Available online at: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/122/14/2331?sso-checked=1
Om Novartis
Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er verdensledende i utviklingen av nye legemidler. I 2013 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 57,9 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,9 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits og har mer enn 135 000 ansatte i over 140 land. Novartis? norske avdeling har 120 medarbeidere med hovedkontor i Nydalen i Oslo. Bes?k v?re hjemmesider www.novartis.no for mer informasjon og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis
Vedlagte filer
0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Satte fyr p? basehopper for ? teste undert?y

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy