Teknologi

Ny studie: Tasigna gir bedre behandlingseffekt ved nydiagnostisert blodkreft

FOR HELSEJOURNALISTER
Tasigna viser sv?rt god effekt i behandlingen av nydiagnostisert kronisk myelogen leukemi (KML). Det viser den omfattende ENESTnd-studien, som er den st?rste sammenlignende studien for pasienter med nydiagnostisert KML. Den nyere og mer m?lrettede medisinen Tasigna viste b?de raskere og bedre effekt enn dagens f?rstelinjebehandling med Glivec. F?rre pasienter progredierte til mer avanserte faser av sykdommen.
M?lsetningen med dagens behandling av KML er ? fjerne s? mange kreftceller som mulig. Et meget lavt niv? av kreft i blodpr?vene betyr at responsen p? behandlingen er god, som er den viktigste faktor for pasientens prognose.
De nylig presenterte 4-?rsdata fra ENESTnd-studien viser at Tasigna (nilotinib) gir en betydelig raskere og bedre behandlingsrespons enn det som i dag er standard f?rstelinjebehandling (Glivec). Studien omfatter 217 sykehus over hele verden, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim og Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
Tasigna gir dypere og bedre effekt enn Glivec
Oppdateringen etter fire ?r viser at pasienter som fikk Tasigna hadde signifikant h?yere forekomst av dyp behandlingsrespons (m?lt ved MMR, MR4 og MR4.5). Andelen pasienter som oppn?dde dypeste m?lbare respons (MR4.5) var nesten dobbelt s? h?y hos de som fikk Tasigna (40 % vs. 23 % p? Glivec). F?rre av pasientene som fikk Tasigna opplevde sykdomsforverrelser, s?kalte blastkriser.
Studien viser for ?vrig at tidlig behandlingsrespons etter tre og seks m?neder korrelerte med h?yere sannsynlighet for progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse.
H?yere sannsynlighet for overlevelse
Allerede etter tre m?neder ser man en betydelig forskjell i de to medikamentenes effekt, m?lt i redusert antall kreftceller i blodet. Da hadde hele 91 % av Tasigna-gruppen, versus 67 % av Glivec-gruppen, oppn?dd det ?nskede resultatet p? under 10 % p? den internasjonale skala (IS). Pasienter som ikke hadde kommet under 10 % hadde signifikant lavere sannsynlighet for ? oppn? dypere respons i fremtiden, og dessuten lavere progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse sammenlignet med pasienter som l? under 10 %. Disse funnene bekrefter igjen sammenhengen med at god respons gir bedre langtidsprognose.
Overlege dr. med Tobias Gedde-Dahl d.y. er ansvarlig for studien ved Oslo universitetssykehus, og kommenterer resultatene slik:
– Studien dokumenterer at Tasigna er mer potent enn Glivec i behandlingen av nydiagnostisert KML i kronisk fase. F?rre pasienter progredierer tidlig p? Tasigna-behandling, men totalantallet som progredierer er lavt b?de i Glivec- og Tasigna-behandlingsgruppene og betydningen p? lang sikt er det for tidlig ? si noe sikkert om. Det p?g?r studier for ? kartlegge langtidseffektene.
For ytterligere informasjon:
Tobias Gedde-Dahl, overlege dr med, Oslo universitetssykehus, [email protected]
Anne Holter Steinholtz, New Products and Communication Manager, Novartis Oncology, mob (+46) 708 89 33 75, Fax (+46) 8 7323201, [email protected]

Kort om leukemi
Det oppdages mer enn 500 nye tilfeller av leukemi i Norge hvert ?r. Kreftformen kalles ogs? blodkreft, og skyldes en genetisk skade som forstyrrer modningen av hvite blodceller. Det starter en uhemmet ?kning som sl?r ut de friske cellene i benmargen og i blodet, og kan ogs? ?invadere? andre organer som lever, milt og lymfekjertler. Sykdommen deles vanligvis inn i fire grupper: Kronisk myelogen leukemi (KML), akutt myelogen leukemi (AML), kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og akutt lymfatisk leukemi (ALL).
Kort om ENESTnd-studien:
En internasjonal fase III-studie som inkluderer 846 pasienter og 217 sykehus over hele verden, og sammenligner sikkerheten og effekten av Tasigna i forhold til Glivec hos voksne pasienter med nydiagnostisert Philadelphia-positiv kronisk myelogen leukemi. Studiens prim?re endepunkt er oppn?dd major molekyl?r respons (MMR) etter 12 m?neder. Studien ser ogs? p? enda dypere niv?er av molekyl?r respons (MR4.0 og MR4.5), progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse. Studien har hatt oppdateringer hvert ?r siden oppstart, og den siste oppdateringen er etter 48 m?neder. I studien er MMR definert som maksimalt 0,1 % reduksjon i niv?et av Bcr-Abl.
Kort om Tasigna
Legemiddelet Tasigna (nilotinib) er godkjent i over 90 land og tilgjengelig som f?rstelinjebehandling i Norge for voksne pasienter med KML i kronisk fase og akselerert fase. Tasigna blokkerer den ukontrollerte ?kningen av hvite blodlegemer hos pasienter med kronisk myelogen leukemi. Tasigna er det f?rste medikamentet som er spesialutviklet for behandling av KML, og har vist seg ? gi pasientene en dypere og mer varig effekt samt f?rre bivirkninger enn sin forgjenger Glivec (imatinib). Av pasientene som fikk Tasigna gikk f?rre inn i en vanskeligere fase av sykdommen, s?kalte blastkriser. Tasigna er ansett som et viktig skritt p? veien mot ? helbrede pasienter helt for sykdommen, og inng?r fra 2013 i mange “path to cure?-studier i en rekke land.
NO1307119935

Kilder:
1. Hochhaus A, Hughes TP, Saglio G et al. Outcome of Patients with Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CML-CP) Based on early Molecular Response and Factors Associated with Early Response: 4-Year Follow-up Data from ENESTnd (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Newly Diagnosed Patients). ASH abstract #167, 2012.
2. A Study of Imatinib Versus Nilotinib in Adult Patients With Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome Positive (Ph+) Chronic Myelogenous Leukemia in Chronic Phase (CML-CP) (ENESTnd). Trial identifier NCT00471497. http://www.clinicaltrials.gov. Updated July, 18, 2012. Accessed November 20, 2012.
3. Kantarjian HM, Kim DW, Issaragrilsil S et al. ENESTnd 4-Year (y) Update: Continued Superiority of Nilotinib vs Imatinib in Patients (pts) with Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome?Positive (Ph+) Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase (CML-CP). ASH abstract #1676, 2012.
4. SPC Tasigna, www.legemiddelverket.no
Om Novartis
Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har om lag 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy