?konomi

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

29-09-2014 11:14 Den norske legeforening Legeforeningen har inng?tt avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud p? bank og forsikring. Det skjer etter en omfattende anbudsrunde. Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2015.

Legeforeningen har inng?tt avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud p? bank og forsikring. Det skjer etter en omfattende anbudsrunde. Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2015.
Avtalen erstatter dermed dagens medlemstilbud fra DNB. – Terskelen for ? bytte bank er i utgangspunktet h?y, sier generalsekret?r i Legeforeningen Geir Riise. – N?r vi likevel har valgt ? bytte, er det fordi tilbudet fra Danske Bank er langt bedre. Det sikrer et sv?rt konkurransedyktig medlemstilbud til enhver tid.
Forsikringstilbudet flyttes til Storebrand, som i anbudsrunden leverte det beste tilbudet.
– Flyttingen til Storebrand inneb?rer at Legeforeningen, sammen med en allianse av ti andre foreninger i Akademikerne, kan forhandle p? vegne av alle medlemmer samtidig. Det gir en betydelig styrket forhandlingsposisjon, hvilket vil komme medlemmene til gode i ?rene framover, forklarer Riise.
? bytte til Danske Bank vil v?re kostnadsfritt for medlemmene.
Alle medlemmer f?r tilsendt epost med mer utfyllende informasjon om avtalene mandag 29. september.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy