Ny Masterstudie ved Ansgar Teologiske H?yskole

NOKUT vurderer at vilk?rene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
h?yere utdanning av 27.01.2011 n? er fylt, og mastergradsstudium i ledelse og
menighetsutvikling – et studietilbud innenfor fagomr?det praktisk teologi (120
studiepoeng) ved Ansgar teologiske h?gskole, akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra
vedtaksdato.

0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top