Teknologi

Ny kreftmedisin reduserer risikoen for ? d? av den alvorlige benmargssykdommen myelofibrose

Det nye legemiddelet Jakavi mer enn halverer risikoen for ? d? av myelofibrose, en sjelden og livstruende form for blodkreft. Frem til i fjor fantes ingen registrerte legemidler for denne sykdommen.
De oppsiktsvekkende resultatene ble presentert 16. juni p? den store europeiske hematologikongressen EHA, som samlet nesten 10 000 av verdens ledende eksperter og forskere innen leukemi og blodsykdommer.
Gledelig resultat
Data fra en tre?rsoppf?lging av COMFORT-II studien viser at behandling med den nye medisinen Jakavi radikalt forbedrer overlevelsen, sammenlignet med beste tilgjengelige behandling (?best available therapy) da studien startet. Stamcelletransplantasjon er ikke inkludert i studien.
– Jeg syns det er oppmuntrende for v?re pasienter at medikamentet virker s? bra og at det lindrer den samlede symptombyrden for pasientene. De statistiske tallene som legges frem er veldig positive, men fagmilj?et er n?dt til ? v?re litt avventende til ? si noe sikkert om overlevelsesgevinsten ved bruk av Jakavi for denne pasientgruppen, sier H?var Knutsen, overlege ved Oslo Universitetssykehus.
Sjelden, livstruende leukemi
Myelofibrose er en sjelden og livstruende blodkreft som hvert ?r rammer rundt 30-50 personer i Norge. Sykdommen kjennetegnes av at benmargen, hvor blodceller blir produsert, gradvis blir erstattet med fibrose. N?r den normale blodcelleproduksjonen blir satt ut av spill, kan produksjonen i stedet starte ? vokse ukontrollert i milten. Det kan medf?re at milten vokser voldsomt. Myelofibrose for?rsaker bl?dinger, store smerter i ledd og skjelett, og ?kt risiko for infeksjoner. I verste fall kan sykdommen utvikle seg til akutt myelogen leukemi AML, en krefttype med sv?rt raskt sykdomsforl?p.
Medisinen Jakavi ble godkjent i Norge i august 2012, og blokkerer et enzym (JAK) som driver sykdommens utvikling. i tillegg til ? vise ?kt overlevelse har Jakavi ogs? signifikant symptomhemmende egenskaper, blant annet i reduksjon av miltst?rrelsen, som i seg selv for?rsaker mye smerter for pasientene.
Kan Jakavi forbedre benmargsfibrose?
P? EHA-kongressen ble det ogs? presentert en analyse av benmargsmorfologi fra en fase I/II-studie. Resultatene viser at over halvparten av pasientene som ble langtidsbehandlet av Jakavi oppn?dde en stabilisering i benmargsfibrose, en tilstand som i seg selv er en viktig mark?r for myelofibrose-forverrelse. Hver femte pasient fikk faktisk en forbedring av fibrosen. Dette er f?rste gang et legemiddel har vist effekt p? benmargsfibrose, og tilsvarende effekt ble ikke observert blant de som fikk annen behandling.
Viser enda bedre effekt p? miltens st?rrelse
Forskningsresultatene viser dessuten enda bedre tall for reduksjon av milt-st?rrelsen hos pasientene. Effekten i studien COMFORT-II var en volumreduksjon av miltens st?rrelse p? 35 prosent, som mer enn halvparten av pasientene oppn?dde. Nedgangen var vedvarende over tid.
JAK-hemming ? et nytt behandlingsprinspipp ved myelofibrose
Myelofibrose oppst?r som f?lge av en defekt i den s?kalte JAK-STAT-signalveien. Denne signalveien har en n?kkelrolle i dannelsen av blodceller og i kroppens immunforsvar og betennelsesreaksjoner. Jakavi er en s?kalt JAK-hemmer som blokkerer enzymet JAK1 og JAK2 som driver sykdommens utvikling.
Fakta om tre ?rs oppf?lging av COMFORT-II
Nye data fra tre ?rs oppdateringen av fase III-studien COMFORT-II ble presentert p? den 18. kongressen til European Hematology Association (EHA) i Stockholm. Denne studien sammen med COMFORT-I studien utgj?r det mest omfattende kliniske utpr?vingsprogram som noen sinne er gjennomf?rt for pasienter med myelofibrose.
Resultatene viser at pasienter som behandles med Jakavi oppn?dde en overlevelsesfordel sammenlignet med pasienter som fikk konvensjonell behandling. 52 prosent reduksjon i risiko for d?d ble observert i Jakavi-armen sammenlignet med gruppen som fikk konvensjonell behandling (HR=0,48, 95 % KI, 0,28 til 0,85, p=0,009). Den estimerte sannsynligheten for total overlevelse var signifikant st?rre for de som ble behandlet med Jakavi sammenlignet med de som fikk konvensjonell behandling (81 % vs 61 %) etter 144 uker.
Oppf?lgingen viser ogs? at over halvparten (51,4 prosent) av pasientene p? Jakavi oppn?dde minimum 35 prosent reduksjon i miltens volum.

For ytterligere informasjon:

Pressekontakt Novartis:
Anne Holter Steinholz, New Products and Communication Manager Novartis Oncology
Mobil (+46) 708 89 33 75, Fax (+46) 8 7323201, [email protected]

Kontaktinformasjon:
Overlege H?var Knutsen, Oslo Universitetssykehus
Mobil: 930 90 128
Epost: [email protected]

NO1306111954

Referanser :
1. Vannucchi, A, et al. Long-Term Outcomes From A Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib With Best Available Therapy (BAT) For The Treatment of Myelofibrosis (MF): A 3 Year Update of Comfort II. Abstract #S1111.18(th) Congress of European Hematology Association (EHA), 2013. Stockholm, Sweden.
2. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Ruxolitinib for Myelofibrosis. New Eng J Med. 2012: March 1;366:799-807.
3. Kvasnicka, HM, et al. Long Term Intervention Effects on Bone Marrow Morphology in Myelofibrosis: Patients Treated With Ruxolitinib and Best Available Therapy. Abstract #S591.18(th) Congress of European Hematology Association (EHA). 2013. Stockholm, Sweden.
4. Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, et al. JAK Inhibition with Ruxolitinib versus Best Available Therapy for Myelofibrosis. New Eng J Med. 2012: March 1;366:787-98.
Om Novartis
Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. I 2010 oppn?dde Gruppens samlede virksomhet nettosalg p? 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy