Teknologi

Ny insulinuavhengig tablettbehandling for type 2-diabetespasienter

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning p? blodtrykket er n? tilgjengelig p? bl? resept . (1)
?Jo flere legemidler som blir tilgjengelig p? markedet, desto st?rre mulighet har legene til ? skreddersy behandlingen til den enkelte pasient, og p? denne m?ten fors?ke ? utsette tidspunktet for injeksjoner med insulin. Den nye behandlingen kan ikke kurere sykdommen, men er et godt supplement til den konvensjonelle tablettbehandlingen sier Dr. Kristian Furuseth, allmennpraktiker med diabetes som spesialfelt. Han sitter ogs? i ekspertpanelet “diabeteslinjen” i magasinet Diabetes.

Behandling av type 2-diabetes er en utfordring
Antall diabetikere er i voldsom vekst i Norge, og antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 ?rene. Rundt 350.000 nordmenn lever i dag med diabetes type 2. Omlag halvparten av disse har problemer med ? stabilisere blodsukkerniv?et og holde sykdommen under kontroll.

En diabetiker med diabetes type 2 kan f? kontroll p? blodsukkeret gjennom riktig kosthold og trening. Hvis ikke det er tilstrekkelig, er neste steg ? ta medisin i tablettform for ? holde blodsukkeret under kontroll. Over halvparten av pasientene f?r etter hvert behov for insulin eller annen type injeksjonsbehandling.

Forxiga har en helt ny virkningsmekanisme som bidrar til at kroppen kvitter seg med overfl?dig glukose via nyrene. Forxiga komplementer eksisterende medikamentell behandling innen diabetes type 2. Forxiga er en tablettbehandling som tas én gang daglig. (1) God blodsukkerkontroll med tablettbehandling kan v?re med til at utsette tidspunktet for n?r man m? starte injeksjonsbehandling.

Kontroll er avgj?rende
Diabetes type 2 skyldes enten at kroppen ikke produserer nok av hormonet insulin, eller at insulinet utnyttes for d?rlig. Insulin bidrar til ? transportere sukker fra blodet inn i cellene i kroppen. Hvis man ikke produserer tilstrekkelige mengder insulin, vil det gi for h?ye sukkerkonsentrasjoner i blodet. P? lang sikt kan det gi alvorlige f?lgesykdommer som blindhet, nyresvikt og hjerte- og karsykdommer.
– D?rlig kontroll med diabetes type 2 ?ker risikoen for ? utvikle f?lgesykdommer markant. Hvis man derimot holder blodsukkeret stabilt og forbedrer andre faktorer som blodtrykk, kolesterolniv? og vekt, kan man til gjengjeld forhindre alvorlige komplikasjoner. Det kan for eksempel v?re hjerte- og karsykdommer, en av de hyppigste d?ds?rsaker blant pasienter med diabetes type 2, sier sier Kristian Furuseth.
Helt ny virkemekanisme (1)
Dagens diabetesmedisiner virker i samspill med kroppens insulinproduksjon. Forxiga er det f?rste legemiddlet i den s?kalte SGLT2-klassen som er insulinuavhengig og som virker i nyrene. Her s?rger Forxiga for at det overfl?dige sukkeret ikke sendes tilbake i blodet, men i stedet forsvinner ut med urinen. Den nye behandlingen senker ogs? blodtrykket og gir vekttap. Det er viktig for ? minske risikoen for ? utvikle f?lgesykdommer.
Effekten av Forxiga er avhengig av nyrefunksjon og er kun anbefalt til patienter med normal eller mild nedsatt nyrefunksjon.
Samarbeidsallianse
Forxiga er utviklet av Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca. De to selskapene har siden 2007 arbeidet mot et felles m?l om ? forbedre og skape nye visjoner for behandlingen av diabetes type 2.

(1) Forxiga, Godkjent preparatomtale

For mer informasjon:
Tone Dalen, External Communications Manager, AstraZeneca
Mobil: 97 08 25 72, mail: [email protected]
Om AstraZeneca
V?r virksomhet er fokusert p? ? utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgj?r viktige fremskritt innenfor sentrale terapiomr?der som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert ?r ca 25 milliarder kroner p? forskning verden over for ? utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé ? utvikle og markedsf?re kostnadseffektive behandlingsl?sninger basert p? innovative legemidler for ? fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsf?rer sine legemidler.
Vedlagte filer
PDF-dokument 0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts