Vitenskap

Ny IA-avtale forenkler oppf?lgingen av sykmeldte

Forhandlingspartene m?tte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for ? underskrive ny IA-avtale. ? Avtalen tar et betydelig steg i riktig retning, sier Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

Tirsdag formiddag ble den nye IA-avtalen signert av forhandlingspartene foran nasjonal presse p? kontorene til Arbeids- og sosialdepartementet. Avtalens innhold er et resultat av forslag fra en partssammensatt arbeidsgruppe nedfelt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk r?d i november 2013.
– Denne avtalen er et bevis p? at trepartssamarbeidet fungerer og p? hva vi kan f? til n?r det er tillit og vilje til ? forplikte seg mellom partene, sa statsr?d Robert Eriksson til et samlet pressekorps etter signeringen av avtalen.
Fokus p? arbeidsplassen
For Legeforeningen har det v?rt viktig ? l?fte frem arbeidsplassen som hovedarenaen for ? forebygge sykdom og utarbeide planer for konstruktiv oppf?lging n?r sykdom inntreffer.
– Vi tar v?rt ansvar for ? tilrettelegge for dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver p? alvor, sier Kari Sollien. ? Det er positivt at vi n? beveger oss tilbake til en forpliktende avtale mellom likeverdige parter og at tillit er selve fundamentet for oppf?lgingen av avtalen.
Enklere oppf?lging
Den nye avtalen fremhever tiltak for ? redusere byr?kratiet tilknyttet oppf?lgingen av sykmeldte og legger til rette for bedre kommunikasjonskanaler mellom arbeidsgiver, sykmelder og NAV.
– Det er derfor viktig at vi n? f?r p? plass digital samhandling mellom partene. Det vil bidra til ? bedre det mange i dag opplever som en omstendelig og byr?kratisk ordning, mener Sollien. – Vi er i tillegg forn?yd med at arbeidsgruppen fremhever at nye tiltak m? utpr?ves og evalueres, f?r de innf?res p? nasjonalt niv?.
Det skal settes av 6 millioner ?rlig for ? hente inn kunnskap om ulike tiltak og i hvilken grad de f?rer til redusert sykefrav?r.
Den nye IA-avtalen og de tilh?rende delrapportene er tilgjengelige p? hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet via denne lenken

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts