Teknologi

Ny forskning p? livstruende jernoverskudd ved blodsykdom

FOR HELSEPERSONELL
Forh?yede jernniv?er etter regelmessige blodoverf?ringer kan gi alvorlige komplikasjoner1. Ved Europas viktigste blodkreftkongress2 ble det nylig presentert nye data fra flere studier p? behandling av kronisk jernoverskudd.
Ved visse alvorlige blodsykdommer kan kroppen lagre farlig h?ye niv?er av jern. Det kan i verste fall v?re d?delig.1
Myelodysplastisk syndrom (MDS), sigdcelleanemi og talassemi kan gj?re pasientene avhengige av regelmessige blodoverf?ringer for ? overleve. De jevnlige blodoverf?ringene medf?rer en ?kende lagring av jern i kroppen. Hver blodoverf?ring tilf?rer kroppen mer jern enn den trenger. Allerede etter 15-25 overf?ringer kan man ha et for h?yt jerninnhold i kroppen. Et stort jernoverskudd er sv?rt skadelig og kan f?re til organsvikt og i verste fall d?d1. Derfor m? mange pasienter som lider av disse sykdommene behandles med jernbindende medisin som fjerner det jernoverskuddet som ellers vil lagres i kroppen. Dette er ogs? kalt chelering.
Jernchelering ved transfusjonsavhengig MDS
I en oppf?lging av EPIC-studien ble det gjort vurderinger av langsiktig sikkerhet og effekt av behandling med den jernbindende medisinen Exjade (deferasirox) hos pasienter med transfusjonsavhengig MDS. Exjade er en tablettbasertbehandling av jernoverskudd hos pasienter som f?r regelmessige blodoverf?ringer.3 Resultatene av studien p? jernchelering viste en signifikant reduksjon av i blodet (m?lt ved serum ferritin) og i tillegg til effekt ble den generelle sikkerhet og tollerabilitet bekreftet. Flere retrospektive studier viser at jernchelering kan forlenge levetid. 1,4,5,6 I en studie s? man en median ?kt levetid p? n?r 6 ?r.1
Unge voksne med sigdcelleanemi
Analyser av sluttresultatene fra COMPACT-studien7 viser h?yere frekvens av komplikasjoner blant unge voksne pasienter som f?r regelmessige blodoverf?ringer. Resultatene tyder ogs? p? at transfusjonspasienter som fikk behandling mot jernoverskudd hadde lavere risiko for komplikasjoner (smerte og sykdomsrelaterte sykehusinnleggelser). Forskerne tror at denne trenden, som er mest utbredt hos unge voksne, understreker hvor viktig det er ? unng? brister i behandlingen n?r pasienten flyttes fra barneavdeling til hematologisk avdeling.
Jernoverskudd ved talassemi
En annen studie som ble presentert ved EHA var en 11-?rig retrospektiv studie der forskerne har studert jernoverskudd sammenlignet mot risiko for d?d hos pasienter med moderat til alvorlig talassemi.8 Her s? man at majoriteten av pasientene utviklet et betydelig jernoverskudd (m?lt ved serum ferritin) og i tillegg alvorlige komplikasjoner allerede i tyve?rsalderen, til tross for at de ikke hadde f?tt blodoverf?ringer som behandling. Hvis sykdommen ikke ble behandlet med jernchelering, s? man at jernoverskuddet fortsatte ? stige. Et jernniv? p? ? 300 ng/ml anses ikke som d?delig, mens derimot verdier p? 800 ng/ml eller h?yere inneb?rer en signifikant ?kt risiko for d?d.
For ytterligere informasjon:
Dalius Bansevicius, medisinsk r?dgiver, Novartis Onkologi
tel 930 399 68, [email protected]
Anne Holter Steinholtz, New Products and Com. Manager, Novartis Onkologi, Nordic Cluster, tel (+46) 708 89 33 75 [email protected]
Om talassemi
Talassemi er for?rsaket av en genetisk lesjon som for?rsaker unormal oppbygging av det jernholdige proteinet hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet gir blodcellene deres r?de farge og tilf?rer cellene oksygen. Resultatet er mangel p? r?de blodceller (anemi). Sykdommen kan f?re til en forst?rret milt, forst?rret lever, ?kt mottakelighet for infeksjoner, d?rlig vekst, osteoporose og hjertesvikt. Talassemi kan f?re til for tidlig d?d. Sykdommen – og behandling av anemi ved blodoverf?ring – kan f?re til livstruende jernoverskudd i forskjellige organer, som lever og hjerte.
Om myelodysplastisk syndrom
Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en samlebetegnelse for en rekke kroniske sykdommer der bloddannelsen ikke fungere normalt. ?rsaken er at de bloddannende stamcellene i benmargen er ute av stand til ? produsere modne blodceller. Resultatet er anemi (blodmangel) samt lavt antall hvite blodceller (leukopeni) og blodplater (trombocytopeni). Symptomene p? MDS kan variere, fra knapt noen i det hele tatt, til alvorlige problemer grunnet mangel p? ulike typer blodceller.
Om sigdcelleanemi
Sigdcelle anemi er en arvelig og kronisk sykdom som inneb?rer at r?de blodlegemer (erytrocytter) blir ?stive? og f?r en sigd-lignende form. Dette skyldes skader i et gen. Personer med sigdcelleanemi f?r anemi grunnet ?kt nedbrytning av oksygen-b?rende r?de blodlegemer som ogs? har kortvarige liv. De r?de blodlegemene kan ogs? klebes sammen slik at kapillarene stenges av sm? blodpropper. Sykdommen kan for?rsake d?rlig blodtilf?rsel til organer, smerter, anemi, infeksjoner, bens?r, nyreskader og hjerneslag.
Om Exjade3
Exjade (deferasirox) er en effektiv og brukervennlig behandling av toksisk jernoverskudd ved hyppige blodoverf?ringer hos pasienter som lider av MDS, talassemi og sigdcelleanemi. En Exjade brusetablett r?res ut i vann og tas en gang daglig. Legemiddelet fanger (binder) og fjerner overfl?dig jern, som deretter skilles ut, hovedsakelig i avf?ringen. Exjade er godkjent for behandling av forh?yede jernniv?er p? grunn av blodtransfusjoner hos pasienter med ulike blodsykdommer.
1) Rose C, Brechignac S Vassilief D, et al. Does iron chelation therapy improve survival in regularly transfused lower risk MDS patients? A multicenter study by the GFM. Leukemia Research 2010; Vol 34(7):864-870.
2) Kongressen the 18th Congress of European Hematology Association (EHA) i Stockholm 13?16 juni samlet n?rmere 10 000 av verdens ledende eksperter og forskere innen blodkreft.
3) Exjade, Felleskatalogen.no
4) Lyons R et al, Relationship Between Chelation and Clinical Outcomes in 600 Lower-Risk MDS Patients: Registry Analysis At 36 Months , ASH abstract 3800, December 2012.
5) Komrokji R et al, Impact of Iron Chelation Therapy on Overall Survival and AML Transformation in Lower Risk MDS Patients Treated At the Moffitt Cancer Center, ASH abstract 2276, December 2011.
6) Zeidan A et al, Deferasirox Is Associated with Reduced Mortality Risk in a Medicare Population with Myelodysplastic Syndromes, ASH abstract 426, December 2012.
7) Lanetta B Jordan et al, Final Results From the Multicenter Compact Study of Complications in Patients with Sickle Cell Disease and Utilization of Iron Chelation Therapy: A Retrospective Medical Records Review, ASH abstract 2106, December 2012.
8)Musallam, K., Cappellini, M. et al Abstract – MORBIDITY RISK IN UNTREATED PATIENTS WITH ?-THALASSEMIA INTERMEDIA: A CLOSER LOOK AT THE ROLE OF IRON OVERLOAD, Stockholm: 18th Congress of the European Hematology Association.
NO1310143061

Om Novartis
Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. I 2010 oppn?dde Gruppens samlede virksomhet nettosalg p? 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com

Vedlagte filer
Word-dokument 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy