Teknologi

Ny behandling ved aggressiv brystkreft

Ny behandling ved aggressiv brystkreft
FOR HELSEJOURNALISTER En internasjonal studie presentert p? den amerikanske kreftkongressen ASCO1 viser at kreftmedisinen Afinitor sammen med dagens behandlingsmetode kan bremse sykdommen hos kvinner med

FOR HELSEJOURNALISTER
En internasjonal studie presentert p? den amerikanske kreftkongressen ASCO1 viser at kreftmedisinen Afinitor sammen med dagens behandlingsmetode kan bremse sykdommen hos kvinner med HER2-positiv brystkreft med spredning.
BOLERO-3 studien omfattet mer enn 500 kvinner med denne diagnosen. De ble behandlet med kreftmedisinen Afinitor i kombinasjon med Herceptin og cellegift. Resultatene viser at sykdomsforverrelsen ble signifikant bremset ved ? inkludere Afinitor i behandlingen.
– Afinitor har en annen virkningsmekanisme enn dagens behandlingsmetoder ved HER2-positiv brystkreft. Kvinner med denne aggressive formen for brystkreft kan dermed f? en ny behandlingsmulighet, kommenterer Tarje Bergdahl ved medisinsk avdeling i Novartis Norge.
Begge pasientgrupper fikk Herceptin (trasuzumab) og cellegift (vinorelbin). Pasientene som ogs? fikk Afinitor (everolimus) opplevde 7 m?neder uten sykdomsforverrelse sammenlignet med 5,8 m?neder for kontrollgruppen som fikk placebo. Pasientenes livskvalitet forble uforandret til tross for kraftigere behandling.1
Omkring hver femte brystkreftpasient har svulster som er HER2 positive. En svulst kalles HER2-positiv n?r kreftcellene har mange flere hormonfestepunkter. Disse svulstene er gjerne mer aggressive og vokser raskere enn HER2-negative svulster.2
For ytterligere informasjon:
Tarje Bergdahl, Head of Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Tel: 913 74 469 E-post: [email protected]
Fakta om studien1
BOLERO-3 er en randomisert, dobbelblind fase III-studie av Afinitor (everolimus) pluss Herceptin (trasuzumab) og vinorelbin. Studien ble utf?rt ved 159 sykehus og omfatter 569 kvinner med HER2-positiv brystkreft med spredning hvor sykdommen forverret seg etter behandling med trastuzumab og vinorelbin. Pasientene hadde tidligere blitt behandlet med taxener og utviklet resistens mot trastuzumab1. Halvparten av deltagerne fikk everolimus i tablettform sammen med trastuzumab og vinorelbin intraven?st. Den andre halvparten fikk virkningsl?se tabletter (placebo) i kombinasjon med trastuzumab og vinorelbin.
Fakta om Afinitor3
Afinitor er allerede godkjent til behandling av pasienter med hormonpositiv/HER2-negativ brystkreft med spredning i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling. Afinitor hemmer proteinet mTOR i kreftcellene, og reduserer blodtilf?rselen til svulsten.
Dermed reduseres veksten og spredningen av kreftcellene. mTOR-hemming som behandlingsprinsipp er en moderne og m?lrettet behandling av brystkreft.
NO1306113194
Kilder:
1. Sammendrag p? ASCOs webside: Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial of daily everolimus plus weekly trastuzumab and vinorelbin in trastuzumab-resistant, advanced breast cancer (BOLERO-3)
2. http://www.radiumhospitaletslegater.no/artikler/om-kreftforskning/brystkreft-og-stamceller.aspx
3. Afinitor SPC, www.legemiddelverket.no

A to już wiesz?  Nye IBM zEnterprise - forbedret kundeopplevelse hos sluttkunden

Om Novartis
Novartis leverer l?sninger innen helsevern som m?ter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare p? helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for ? m?te disse behovene p? den beste m?ten: innovative legemidler, ?yepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verkt?y. I 2010 oppn?dde Gruppens samlede virksomhet nettosalg p? 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy