Milj?

NCEI Offshores ?respris til Oddbj?rn Malmo

23-01-2013 13:57 NCE Instrumentation Oddbj?rn Malmo fra Kongsberg Maritime vant ?rets ?resprisen fra NCEI Offshore. Malmo fikk utmerkelsen for sitt arbeid med utviklingen av Kongsberg Lade og for ? skape samarbeid mellom b?de FoU- og n?ringsnettverkene i Trondheim.

Oddbj?rn Malmo fra Kongsberg Maritime vant ?rets ?resprisen fra NCEI Offshore. Malmo fikk utmerkelsen for sitt arbeid med utviklingen av Kongsberg Lade og for ? skape samarbeid mellom b?de FoU- og n?ringsnettverkene i Trondheim.
Prisen ble delt ut under festlige omstendigheter p? NCEIs Offshore Party i Trondheim. I salen satt representanter for den tr?nderske leverand?rindustrien, oljeselskapene og Innovasjon Norge.
Prisen ble utdelt av NCEI Offshore, som er en del av n?ringsklyngen NCE Instrumentation i Trondheim.
– Jeg setter stor pris p? ? f? denne utmerkelsen, og jeg ?nsker ? takke ?vrige partnere i NCEI for et langt og godt samarbeid. Jeg vil spesielt takke sekretariat, styrekolleger og de prosjektteamene jeg har arbeidet tettest med. Dette er en pris til oss alle, sa Malmo da han mottok prisen.
Trondheimsteknologi
Kongsberg Maritime er et heleid datterselskap i Kongsberg Gruppen som er et internasjonalt teknologiselskap med base i Norge. Kongsberg Maritime leverer systemer for posisjonering, overv?king, navigasjon og automasjon til handelsfl?te og offshore installasjoner.
Malmo er General Manager Technology, Sensors & Instrumentation ved Trondheimsavdelingen som utvikler og leverer spesialiserte sensorer og instrumenteringsl?sninger og har skipsautomasjon som det viktigste anvendelsesomr?det.
Founding Father
Komiteen har vektlagt at han, som en av de ni ?Founding fathers? har v?rt en engasjert og aktiv st?ttespiller for klyngesamarbeidet og har v?rt et eksempel til etterf?lgelse for de andre bedriftene.
Torbj?rn Akersveen er daglig leder for n?ringsklyngen NCEI og mener prisvinneren er sentral bidragsyter i den voksende offshoren?ringen i Tr?ndelag.
– Oddbj?rn Malmo er n?kkelfigur i n?ringen. Han er ogs? en nettverksbygger som har funnet ut hvordan man best skaper resultater igjennom samarbeid med FoU og klyngebedriftene, sier Akersveen.
Akersveen var representert i juryen, sammen med Einar Hjorthol (styreleder NCEI), Stein Ivar Str?m (Innovasjon Norge) og Gunn Kari Hygen (leder NCEI Offshore).

A to już wiesz?  Prosjekt for GDF Suez

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim. 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy