Vitenskap

– Mye peker i riktig retning, men vi m? gj?re mer

Det var konklusjonen da direkt?r Bj?rn Guldvog la frem Helsedirektoratets ?rlige rapport ?N?kkeltall for helsesektoren?, onsdag formiddag.

Presentasjonen av Helsedirektoratets n?kkeltall er i dag en ?rlig begivenhet. Rapporten gir et konkret bilde av statusen for den norske helsetilstanden og for helsetjenesten generelt. I rapporten er det ogs? viet plass til n?kkeltall vedr?rende samhandlingsreformen.

Store sosiale forskjeller
Guldvog begynte presentasjonen ved ? vise til at det er en rekke tendenser med betydning for ?kt levelader som g?r i riktig retning. Et av de mest positive utviklingene er at en stadig ?kende andel av befolkningen trener minst en gang i uken og stadig f?rre oppgir at de er inaktive.
Det blir ogs? stadig f?rre av oss som r?yker. Likevel er det stor ulikhet med tanke p? sosial bakgrunn blant de som r?yker daglig. Utdanning er en s?rlig viktig faktor i denne sammenheng. Dette samme er gjeldende n?r man ser p? inntak av frukt og gr?nt. Direktoratets tall viser at inntaket er h?yere i alle aldersgrupper hos de med lengst utdanning.
– At vi som befolkning beveger oss mer er vi glade for siden det har en stor forebyggende effekt, sier president Hege Gjessing. – Vi er imidlertid bekymret over at ungdom blir mindre fysisk aktive. I den sammenheng mener vi at barn og unge m? tilbys én time fysisk aktivitet i l?pet av skoledagen. I skolen n?r vi alle p? tvers av samfunnslag og legger grunnlaget for et fysisk og aktivt liv.
Forn?yd med helsetjenestene
Guldvog presenterte i tillegg tall som viser hvordan brukere opplever kvaliteten p? helsetjenestene. Helse- og omsorgstjenestene kommer h?yt opp med tanke p? tilfredshet, og samlet sett er befolkningen mer forn?yd med tjenestene i 2013 sammenlignet med i 2010. Brukerunders?kelsen viser at helsetjenesten folk er aller mest forn?yd med er fastlegen.
– V?rt helsevesen best?r av dyktige og hardtarbeidende mennesker som hver dag gj?r en formidabel innsats for pasientene. Det er godt ? se at befolkningen verdsetter hjelpen de f?r og kvaliteten p? tjenestene, sier Gjessing. ? Samtidig ser vi at det de fleste reagerer negativt p? er ventetid. ? innf?re gode IKT-systemer og redusere antall tellekanter i sykehus og legekontor vil v?re viktige skritt for ? f? ned ventetiden.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts