Vitenskap

Mer ?penhet i helsevesenet

Hvordan l?rer vi av feil og u?nskede hendelser for ? ivareta pasienter og p?r?rende p? en best mulig m?te, sp?r visepresident Jon Helle i Aftenposten.
Aftenposten har i en serie satt et viktig s?kelys p? dekkoperasjoner i helsevesenet. Legeforeningen tar selvsagt sterk avstand fra ukulturen som beskrives.
Viser dette seg ? v?re riktig, er det brudd p? b?de grunnleggende profesjonsetikk og norsk lov- og skal behandles deretter. N?r vi diskuterer pasientsikkerhet og kvalitet, er det helt avgj?rende ? starte med riktig problemstilling n?r noe g?r galt: Hvordan l?rer vi av feil og u?nskede hendelser for ? ivareta pasienter og p?r?rende p? en best mulig m?te?
Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at det forekommer feilbehandling i én av ti sykehusinnleggelser i den vestlige verden. Det kommer vi dessverre ikke unna n?r mennesker jobber med mennesker. Det vi derimot kan gj?re noe med, er ? bli bedre p? ? l?re av feilene som beg?s. Vi vet at mange sykehusledere er opptatt av ?penhet og l?ring, men det finnes dessverre for mange eksempler p? det motsatte. Vi f?r jevnlig meldinger om at det er vanskelig ? varsle om kritikkverdige forhold i linjen. Sykehusene trenger en bedre meldekultur fri for represalier,bedre ivaretagelse av helsepersonell som beg?r feil – og ikke minst mer ?penhet om feil. En slik kultur m? kommuniseres tydelig fra alle lederniv?er i helsevesenet.
I tillegg trenger vi ? ta i bruk avviksdata som samles inn p? sykehusene p? en bedre m?te. Det gjennomf?res for eksempel ca. 16 hastekeisersnitt ved norske sykehus hver dag, hele d?gnet, 365 dager i ?ret. Hvis ett av disse mislykkes, m? vi s?rge for at helsepersonell l?rer, slik at feilen ikke skjer igjen. Det er f?rst og fremst viktig for pasienten og de p?r?rende som rammes, men selvsagt ogs? for de ansatte.
Alvorlige feil og u?nskede hendelser er en stor belastning for alle ber?rte og involverte og m? h?ndteres p? en god og riktig m?te. En helsetjeneste som preges av jakt p? syndebukker, er ingen tjent med. Samfunnet fortjener og forventer en ?penhetskultur som gjennomsyrer hele helsevesenet. La oss heve blikket og sammen jobbe for det.
Innlegget stod p? trykk onsdag 2. juli i Aftenpostens papirutgave.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy