Milj?

Mattvettregler skal redusere matsvinn

Én av fire handleposer med mat g?r rett i s?pla. ? Dette er mat som kunne v?rt spist. Reduserer vi mengden mat som kastes, vil b?de milj?et og forbrukerne tjene p? det. Det sier Ola Strand, administrerende direkt?r i Coop Norge, og Arild Hermstad, leder i Framtiden i v?re hender. Sammen lanserer de n? Matvettreglene som en hjelp til ? redusere mengden mat som kastes hjemme.
– Kundene ettersp?r stadig billigere mat. Samtidig kaster en familie p? fire spiselig mat for ti tusen kroner i ?ret. Slik kan det ikke fortsette, sier Ola Strand i Coop Norge. Lederen for Coop-kjeden viser til de nye Matvettreglene og r?der oss til ? bruke syn, lukt og smak for ? sjekke om maten er trygg og god ? spise, og ikke bare se p? datostemplingen.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i v?re hender, tror matsvinn kommer av at vi kj?per mer mat enn vi trenger, og h?per at Matvettreglene skal bidra til ? redusere matkastingen. Han anbefaler ikke ? dra i butikken for ? handle n?r man er sulten, for da kj?per man ofte mer enn n?dvendig, men ? sjekke hva man har hjemme, planlegge innkj?pene og ha med handleliste.
Folkets Matvettregler
Coop har bedt om ideer og r?d fra folk om hvordan matsvinn kan reduseres, og har gjennom konkurransen Coop Milj?pris mottatt mange innspill til hvordan sm? endringer i hverdagen kan gj?re at vi kaster mindre mat hjemme. Disse r?dene har v?rt til stor hjelp i arbeidet med Matvettreglene.
? Vi h?per at Matvettreglene skal bli husholdningenes fjellvettregler, at folk skal kjenne til dem, og vite hvorfor vi b?r f?lge dem. Derfor har samarbeidet med Framtiden i v?re hender v?rt viktig. De har en god tiln?rming til hvordan hver og en av oss kan sk?ne milj?et, sier Strand.
God butikk ? redusere svinn
Coop jobber kontinuerlig med ? holde svinnet p? et minimumsniv? gjennom hele sin verdikjede, helt fra varene blir levert fra leverand?rene, til kundene tar dem med seg hjem fra butikken. ? Vi har heldigvis god kontroll p? svinnet i Coop, men vi kan alltid bli bedre. Derfor har vi de siste ?rene satt i gang flere sm? og store tiltak, b?de i grossistleddet og ute i butikkene, for ? redusere svinnet ytterligere, sier Strand.
Et viktig svinnreduserende tiltak er etableringen av Coops nye logistikksenter p? Gardermoen. ? I dette hypermoderne lageranlegget som snart st?r klart, vil maten bli lagret og h?ndtert p? en s?rs god m?te. Butikkene vil f? optimal mengde varer, med beste mulige holdbarhet, sier Strand.
Coop er ogs? med i ForMat-prosjektet, som er n?ringslivets satsing for redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015. I tillegg vil Coop v?re med ? bygge opp Matsentralen i Oslo, som skal distribuere overskuddsmat fra dagligvarekjedene til organisasjoner som jobber blant ?konomisk vanskeligstilte.
F?r d?rlig samvittighet
?tte av ti sier at de f?r d?rlig samvittighet n?r de kaster mat. Det viser en Norstat-unders?kelse gjennomf?rt i forbindelse med arbeidet med Matvettreglene. Likevel kaster nordmenn nesten 300 000 tonn mat i ?ret, eller 50 kilo per person.
? Kasting av mat er et enormt milj?problem. Produksjon av mat f?rer til h?ye klimagassutslipp. I tillegg gir matproduksjon store milj?belastninger p? andre m?ter, som stort vannforbruk og utslipp av milj?gifter, sier Arild Hermstad.
– Vi tror ikke at folk kaster mat av uvilje, men av d?rlig vane og kanskje ogs? fordi vi ikke har god nok kunnskap om mat og holdbarhet. Derfor lanserer vi n? Matvettreglene som en hjelp i hverdagen, sier Strand.
Matvettreglene
Ta hensyn til milj?et og din ?konomi, kast mindre mat.
Legg ikke ut p? handletur uten handleliste
F?r du handler mat, b?r du planlegge hva du skal kj?pe.

G? ikke p? handletur p? tom mage
N?r du er sulten handler du ofte mer mat enn du trenger.

Hold orden i kj?leskap og skap
Gi matvarene faste plasser, s? holder du oversikt over hva du har til enhver tid.

Vis respekt for hygiene og temperatur
V?r n?ye med hygienen p? kj?kkenet. Avkj?l restemat og oppbevar den i tette bokser. Kj?leskapet b?r v?re 4° eller lavere. Kj?tt og fisk b?r ligge nederst der det er kaldest.

V?r rustet til ? utnytte matrestene i nye retter.
Ha alltid n?dvendige basisvarer som mel, egg og pasta tilgjengelig.

Lytt til erfarne restebrukere
Det finnes mange, gode resteoppskrifter p? www.matvett.no.

Bruk syn, lukt og smak for ? sjekke om maten er holdbar
Mat som er merket ?best f?r? kan vanligvis spises etter angitt dato.

Spar p? restene og frys dem ned om n?dvendig

Frys ned matvarer i tide og i passe store porsjoner
Det er ingen skam ? tine opp bare det du trenger.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.113000Send som e-post
Del denne

Similar Posts