Mapei med godt nytt for folkehelsa

Norge har verdens h?yeste hyppighet av astma og allergi, og innemilj? er en faktor som tillegges stadig mer vekt. Mapei har derfor lansert en ny serie med milj?vennlige produkter.

? Vi er stolte over ? kunne bidra til at folk f?r det bedre i sine egne hus. Alt for mange ganger ser man at mennesker lever under un?dvendig usunne forhold, sier administrerende direkt?r Trond Hagerud.

Samtidig som det finnes mange med astma og allergier, er det ogs? mange med mer diffuse plager som hodepine, muskelsmerter, uopplagthet, konsentrasjonsvansker og s?vnproblemer. Det er sannsynlig at en eller flere milj?faktorer er ?rsak, og at innemilj? er viktigere enn utend?rs forurensning.

Syke hus blir friske
Begrepet ?syke hus? h?res ofte, og Mapei har over lengre tid utviklet en komplett serie med milj?vennlige gulvprodukter for ? bidra til at innemilj?et blir s? trygt og godt som mulig.

Produktene har gjennomg?tt testing ved GEV, som er en forkortelse for: ?Foreningen for kontroll av utslipp fra produkter til legging av gulv, lim og byggematerialer?. Hovedform?let til GEV er ? fremme beskyttelsen av forbrukeren, de som utf?rer jobben og milj?et innenfor omr?det for kjemiske bygningsmaterialer og lim.

Foreningen ble etablert i 1997 og hadde 57 fullverdige medlemmer i 2010. GEV klassifiserer produkter etter det registrerte varemerket EMICODE?.

Hva er EMICODE?
EMICODE? er det registrerte og beskyttede varemerket til et klassifiseringssystem som kategoriserer produkter som benyttes innend?rs. Produktene er klassifisert i tre klasser: EMICODE? EC1 PLUS*, EMICODE? EC1 * og EMICODE? EC2*. Ogs? beskrevet som EMICODE? EC1 PLUS R til EC2 R, hvor R st?r for ?Regulert?. Klassifiseringssystemet er basert p? analytisk testmetode og definerte klassifiseringskriterier. Fordi begrepet ?lav emisjon? ikke er offentlig standard eller klart definert, gir EMICODE? et grunnlag for ? vurdere og velge produkter til innvendig bruk.

Best i klassen
EMICODE? og systemets ?beste? klasse, EC1(R), har v?rt anerkjent i mer enn ti ?r som standarden for produkter med sv?rt lav emisjon. Den nye klasse EC1 Plus ble introdusert i 2010. Dette er ypperste klasse som beskriver det som er teknisk mulig og som setter enda strengere krav til maksimumsverdier.

? Vi har n? en produktserie av primere, avrettingsmasser og gulvlim som alle har oppn?dd den beste klassifiseringen i Emicodes klassifiseringssystem, avslutter Trond Hagerud.
Emicode-produkter fra Mapei:
Produkter for keramiske fliser og naturstein
Adesilex P4
Conplan Eco Vr
Megafix
Megafix R
Megafug F Plus
Megafug G
Primer G
Topcem Pronto
Uniplan Eco
Ultracolor Plus

Produkter for gulvavretting og belegg
Mapecryl Eco
Mapesonic CR
Nivorapid
Plan R35 Plus
Ultrabond Eco 520
Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco V4 Conductive
Ultrabond Evo V4 SP
Ultrabond Eco VS90
Primer Eco
Primer FR
Conplan Eco R
Uniplan Eco
Uniplan Eco LC
Conplan Eco
Conplan Eco VR
Conplan Eco F

Produkter for parkett og tregulv
Adesilex LC/R
Eco Prim PU 1K
Nivorapid
Ultrabond Eco S955 1K
Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond S997 1K

Om Mapei
Rescon AS har v?rt en ledende norsk leverand?r av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976. I 1999 ble vi en del av det internasjonale konsernet Mapei. Under navnet Rescon Mapei ble vi kjent i alle de nordiske landene. Vi har blitt verdsatt som en kompetent og ansvarlig partner, og har opplevd en betydelig vekst.

I oktober 2011 endret Rescon Mapei navn til Mapei AS for og tydeligere vise at firmaet tilh?rer en av verdens st?rste produsenter av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Anlegget i Nord-Odal blir fortsatt hj?rnesteinen for det nordiske markedet.

Mapei er et av verdens st?rste konsern i v?r bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling ? rettet mot ?kologisk b?rekraftige produkter og systemer som ikke inneholder l?semidler og forurensende stoffer.

Mapei har 18 forskningssentra, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.0000Send som e-post
Del denne

Authors
Top