Vitenskap

Mange eldre bilister sjekker ikke synet

Mange eldre bilister sjekker ikke synet
02-07-2014 10:32 Norges Optikerforbund Bare halvparten av bilister over 70 ?r har sjekket synet hos lege det siste ?ret, viser ny unders?kelse. Eldre er sprekere enn f?r, men det gjelder ikke n?dvendigvis synet, p?peker Norges Optikerforbund.

Av nordmenn over 70 ?r som kj?rer bil, sjekket 54 prosent synet sitt hos lege i l?pet av det siste ?ret, viser en unders?kelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund.
? Andelen burde v?rt mye h?yere. Etter 70 skjer mye med synet for de fleste av oss. Derfor anbefaler vi kontroll hvert ?r, sier generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Antall tilfeller av ?yesykdommer ?ker etter 75-?rsalderen.
? Men lenge f?r man er 75 ?r blir kontrastsynet d?rligere. Synsfeltet blir smalere, vi f?r d?rligere evne til ? tolke fart og bevegelsesretning og d?rligere syn i redusert belysning. B?de norske og utenlandske studier viser det, sier Haugo.
­?kte aldersgrensen
Fra fylte 75 ?r er helsekontroll og legeattest, inkludert synstest, obligatorisk hvis du skal beholde f?rerkortet. Fram til i fjor var grensen 70 ?r.
? Argumentasjonen var at en 75-?ring i dag er mye sprekere enn for 10-20 ?r siden. Men det gjelder ikke synet, sier Haugo. Norges Optikerforbund var imot regelendringen, og mener kontrollen kommer for sent og for sjeldent.
Eldre bilister er ikke p?lagt ?rlig kontroll av synet. Etter 75-?rskontrollen bestemmer legen n?r neste unders?kelse skal foretas, men det skal ikke g? mer enn tre ?r for innehavere av f?rerkort klasse B. Fra fylte 78 ?r skal det g? maksimalt to ?r.
Det er s?rlig gr? st?r som kommer snikende med h?yere alder. Linsen i ?yet blir uklar, du f?r t?kete syn b?de p? kort og lang avstand.
Blant 75-?ringer har halvparten slike linseforandringer, if?lge Norsk Helseinformatikk. Nesten alle over 80 har uklarheter i linsen i st?rre eller mindre grad.
? Utfordringen med synsforandringer er at de skjer s? gradvis at du ikke merker dem s? lett. Derfor inneb?rer det trafikkrisiko hvis eldre selv skal bestemme n?r det er p? tide med en sjekk, sier Haugo.
Nesten alle rammes
Synet kan du unders?ke hos en optiker hvis du mistenker at det er blitt d?rligere. Ved mistanke om at noe er galt, henviser optikere direkte til ?yelege eller fastlege.
? Synet er den klart viktigste sansen n?r du kj?rer bil. Allerede fra 40-?rsalderen begynner det for mange ? f?les mer slitsomt ? kj?re p? v?t asfalt i m?rket, blending fra motg?ende biler eller p? veier som mangler veimerking, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsr?dgiver i NAF.
Han mener det burde v?re en plikt ? ta synstest med noen ?rs mellomrom allerede fra 40-50-?rsalderen.
Nylig sjekket NAF synet til 120 bilister p? et NAF-senter i Oslo.
? Det var bare fem som ikke hadde behov for synskorrigering. Resten hadde behov for briller eller korrigering av styrken p? de brillene de allerede hadde. Det var folk med briller som ikke hadde sjekket synet sitt p? syv-?tte ?r, sier Engebretsen.
I september sl?r NAF til med gratis synssjekk p? alle sine 28 ?vingsbaner, b?de for medlemmer og ikke-medlemmer.
? Sjekken vi tar der er ikke like grundig som hos optiker, men den gir en god indikasjon, sier Jan Ivar Engebretsen.
Ni tegn p? at du ser for d?rlig i trafikken:
1. Ser skilt sent og kj?rer feil
2. Endrer kj?readferd n?r det er m?rkt eller d?rlig lys
3. Myser og/eller lener deg fremover i f?rersetet
4. D?rlig plassering i kryss, rundkj?ringer og i veibanen
5. D?rlig fartstilpasning inn mot kryss
6. Er generelt uoppmerksom i trafikken og overfor medtrafikanter, feilvurderer andres hastighet
7. Kj?rer vinglete
8. Blunker mye, blendes lett
9. ?ynene svir, renner eller kl?r mens man kj?rer
Kilde: Norges Optikerforbund
Kontaktpersoner:
Hans Torvald Haugo, generalsekret?r i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsr?dgiver i NAF, tlf. 909 18 410
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.

A to już wiesz?  Veidekke bygger Helsehuset i Haugesund

Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med form?l ? bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og ? ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy