M? finne en vei ut av uf?ret for OUS

– F?rst og fremst m? det iverksettes strakstiltak for ? l?se kapasitetsproblemene i hovedstaden, skriver visepresident Jon Helle i tirsdagens Aftenposten.

Venstre og Krf ?nsker en uavhengig granskning av forholdene rundt opprettelsen av Oslo universitetssykehus (OUS). I kj?lvannet av hovedstadsprosessen, har fylkeslegen, Legeforeningen og ikke minst ansatte selv uttrykt bekymring for Oslo-sykehusenes faktiske tilstand. Derfor har ogs? vi tatt til orde for en uavhengig granskning for ? l?re av det som har skjedd frem til n?. Slik kunnskap vil v?re av stor betydning for ? l?se det som er den st?rste utfordringen i sykehus-Norge. Nemlig situasjonen i hovedstadsomr?det.
Legeforeningen er opptatt av ? finne en farbar vei ut av uf?ret. Vi har derfor lagt konkrete forslag p? bordet. F?rst og fremst m? det iverksettes strakstiltak for ? l?se kapasitetsproblemene i hovedstaden.
Aker sykehus m? gjen?pnes
P? kort sikt mener vi at Aker sykehus b?r gjen?pnes, samtidig som at man utvider kapasiteten ved Lovisenberg og Diakonhjemmet. Nylig slo Riksrevisjonen fast at det er et behov for ? reorganisere virksomheten p? OUS. Stedlig ledelse m? inn p? alle niv?er, beslutningslinjen fra toppledelsen helt ned til de pasientn?re lederne m? kortes ned. Det er p? h?y tid ? gi ansatte muligheten til ? bidra aktivt til bedre styring p? tvers av klinikkene.
S? m? satsingen p? Ahus og OUS f?lges opp. Dette gjennom et solid l?ft i form av areal, senger, leger og sykepleiere. Historiene om pasienter som ender opp i korridorene forteller om uverdige forhold og manglende reservekapasitet. Til tross for dette, legger Helse S?r-?st opp til ? ?ke beleggsprosenten ytterligere. Vi har god dokumentasjon p? at h?y beleggsprosent g?r ut over pasientsikkerheten. Dette vil derfor v?re et skritt i feil retning.
Bygges for befolkningsvekst
Sist, men ikke minst ? vi m? legge en robust plan for fremtiden. Fremtidens Oslo-sykehus m? bygges og utstyres for ? t?le befolkningsvekst, kapasitetsbehov og legge til rette for ? kunne utnytte nye teknologiske l?sninger innen den medisinske utvikling. L?sningene m? skje i et tett samspill mellom myndigheter, sykehus og fagmilj?er. Legeforeningen st?r alltid klare til ? bidra.
Innlegget stod p? trykk i Aftenpostens papirutgave, tirsdag 25.2.
Oslo universitetssykehus iverksetter evaluering av fusjonen og organiseringen av OUS. Pressemeldingen fra 24.2 kan leses ved ? f?lge denne lenken.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top