Liten H?gskole st?rst p? forskning

Ansgar H?gskole skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor fagomr?dene teologi, musikk og psykolog. H?yskolen skal oppn? resultat av h?y internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt tilf?re kirke-, kultur- og samfunnsliv ny kunnskap. Forskningen skal dessuten st?tte h?yskolens forskningsbaserte undervisning.
Antall publikasjonspoeng totalt ved Ansgar H?gskole var i 2012 14,8 poeng og 24,5 i 2013. Publikasjonspoeng per faglige ?rsverk var i 2013 1,7 poeng, noe som b?de er h?yere enn gjennomsnittet for universitets- og h?yskolesektoren (0,8 poeng) og snittet for universitetene (1,0 poeng). Publikasjonspoeng per f?rstestilling var i 2013 2,6 poeng, noe som ogs? er h?yere enn b?de gjennomsnittet for universitets- og h?yskolesektoren (1,5 poeng) og snittet for universitetene (1,8 poeng). Forskingsresultatene for 2013 viser at Ansgar H?gskole er blant de institusjonene i universitets- og h?yskolesektoren som publiserer mest forskning per ?rsverk gjennom flere ?r.

0000Send som e-post
Del denne

Authors
Top