Lindabs haller er CE-merket

V?re haller har n? f?tt sertifikat som gj?r at de er CE-merket.
Dette sertifikatet bekrefter at alle vilk?r som gjelder vurdering og fortl?pende kontroll av ytelse, og ytelse som angis i bilag ZA i standard EN 1090-1:2009 + A1: 2011, anvendes i henhold til system 2+. CE-merkingen bekrefter ogs? at produksjonskontrollen i fabrikken oppfyller de foreskrevne kravene.
Dette sertifikatet medf?rer at Lindabs haller n? kan selges i E?S-omr?det uten ytterligere krav, noe som viser betydningen av kvaliteten p? v?re produkter. Sertifiseringen ble utf?rt 17. februar og gjelder for sveisede, b?rende konstruksjoner og byggkonstruksjoner av st?l, med andre ord v?re haller.

0000Send som e-post
Del denne

Authors
Tags ,

Related posts

Top