Vitenskap

Lettere ? lykkes med produktnyheter

18-08-2014 09:12 Nofima N?r matprodusenter introduserer nye matvarer i butikkene, m? de kjapt finne ut av om de faller i smak hos forbrukerne. N? skal en ny programvare gj?re det enklere for produsentene.

Sunnhetstrenden preger mange av nyhetene i dagligvarehyllene. Avgj?rende for matprodusentene er hvorvidt de nye matvarene faller i smak hos forbrukerne. For mens marginene er under sterkt press p? tradisjonelle varer, er prispresset mindre p? nye produkter.
Blant statistikkforskerne p? matforskningsinstituttet Nofima finner vi seniorforsker Tormod N?s. Han jobber i grenselandet statistikk, datamodellering og sensorikk, og har hatt ansvaret for ? utvikle ConsumerCheck, en programvare som gir matprodusenter muligheten til ? kartlegge sammenhengene mellom forbrukerpreferanser, kjemiske og sensoriske egenskaper som blant annet smak.
Mer treffsikker produktutvikling
? Hensikten med ConsumerCheck er ? gj?re det enklere for produsentene ? tolke komplekse og sammensatte resultater, slik at de blir mer treffsikre i sin produktutvikling, forteller Tormod N?s.
Han legger til at det normalt kreves gode ferdigheter i statistikk for ? kunne nyttiggj?re seg all informasjon som samles inn ved forbrukerunders?kelser, sensoriske tester og kjemiske analyser. Med ConsumerCheck blir dette langt enklere fordi de aktuelle valgmulighetene er begrenset til de statistiske analysemetodene som gir et riktigst beslutningsunderlag. N?r valget av metode er gjort, laster produsenten inn sine data, og f?r resultatene presentert i form av forst?elige grafer og diagrammer.
Sammensatte svar gir ?kt innsikt
Metodene som legges til grunn er variansanalyse og multiblokkanalyser, det vil si metoder som studerer relasjoner mellom ulike typer informasjon (ulike datasett) og kan gi mer sammensatte svar. De kan for eksempel koble sensoriske og kjemiske egenskaper med hvilke egenskaper forbrukerne setter pris p?, hvilke holdninger og vaner forbrukerne har, og med demografiske forhold.
Hos Nofima er det blant annet gjennomf?rt en unders?kelse av lettyoghurt med unge forbrukere. F?lgende informasjon ble samlet inn, og koblet sammen: Sensoriske dommere karakteriserte ulike varianter av lettyoghurt, og plasserte dem p? et smakskart. Kjemisk analyse viste fordelingen av innholdsstoffene i de ulike yoghurtene. Forbrukerunders?kelser ga svar p? hvordan yoghurtene falt i smak, og hvilke egenskaper ulike forbrukergrupper (demografiske forhold og holdninger) satte pris p? og hvilke de mislikte.
Det viste seg at unge, norske forbrukere smaksmessig prefererer s?t yoghurt (i blindtest), men informasjon om et lavere sukkerinnhold kan trekke smaksopplevelsen i positiv retning for lav-sukker yoghurter.
Consumercheck for alle
Det er mange faktorer som p?virker gjenkj?p, blant annet smak, emballasje, holdbarhet og plassering i butikk. Med ConsumerCheck f?r produsentene mulighet til ? samle all kunnskap om hva forbrukerne vil ha og om produktet i en og samme modell. Programvaren kan selvf?lgelig brukes for alle typer bransjer.? Datamodelleringen er den samme enten du skal selge en bil, elektronikk eller mat. Tenk hvor mye produktutvikling og forbrukerkunnskap det ligger for eksempel i lukten inne i en ny bil, sier N?s.
Fakta om prosjektet og programvarenConsumerCheck har v?rt et fire?rlig, brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges Forskningsr?d. Tine ved Hilde Kraggerud har v?rt prosjektleder. Prosjektdeltakere i tillegg til Tine og Nofima har v?rt Fjordland, Arcus, Norgesgruppen UNIL, Salmon Brands og NCE Culinology. Bedrifter og K?benhavn Universitet i Danmark har v?rt viktige samarbeids- og diskusjonspartnere.ConsumerCheck er et gratis open source program, som kan lastes ned fra consumercheck.co og fra nofimamodeling.org. I boken Statistics for sensory and consumer science kan du bruke kapitlene 8 og l 9 som en brukerveiledning til ConsumerCheck.

A to już wiesz?  KML-medisinen Tasigna godkjent p? bl? resept

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy