Leger ?nsker ? si ifra

En god meldekultur er den viktigste forutsetningen for at pasientsikkerheten utvikles og blir bedre, skriver Johan Torgersen i onsdagens Aftenposten.
Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf) svarer klinikkdirekt?r Olav R?ise ved Oslo universitetssykehus som skrev om utfordringer knyttet til meldekulturen i helsetjenesten iAftenposten 15. juli.
Leger melder fra hyppig
I kronikken fremsettes det en p?stand: ?Basert p? egne erfaringer, er min oppfatning at utfordringene i stor grad ligger i legekulturen?. Denne erfaringen stemmer ikke overens med dokumentasjon fra meldeordningen for u?nskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.
Meldeordningen ligger under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og har ansvaret for ? f?lge opp meldinger om u?nskede hendelser og feilbehandling. If?lge ?rsrapporten fra meldeordningen for 2013 var leger den gruppen som meldte mest i forhold til antall ansatte.
Systemet p?virker meldekulturen
Halvparten av landets sykehusleger er midlertidig ansatt og i en svekket posisjon til ? melde ifra. Det er en systemsvakhet som p?virker meldekulturen.
Midlertidige ansettelser, d?rlig ledelse og svak ?penhetskultur er situasjonen i mange sykehus i dag. Dette er systemfeil som sykehuseier (helseministeren) og sykehusledelsen m? ta ansvar for.
Skal meldesystemet leve og utvikles m? kunnskapen som meldingene gir oss ikke bare aggregeres til nasjonal statistikk, men f? konkret effekt i helsetjenesten hvor hendelsen inntr?dte. Da vil pasientsikkerheten bedres og meldelysten vil ?ke!
Les hele innlegget til Torgersen p? Aftenpostens hjemmesider.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top