Vitenskap

Landsstyrem?tet 2014 p? Soria Moria er i gang

Landsstyrem?tet 2014 p? Soria Moria er i gang
20-05-2014 09:42 Den norske legeforening Delegater fra hele landet er samlet p? Soria Moria. I ?r tas den viktige debatten om hvor vi vil med helsevesenet og regjeringens visjon om ? bygge ?pasientens helsetjeneste?.

Tirsdag formiddag ?pner Legeforeningens landsstyrem?te, som avholdes p? det nyoppussede Soria Moria Hotell og Konferansesenter. 142 delegater og rekordmange medlemmer har meldt seg p? for ? delta p? ?rets landsstyrem?te.
Bred helsepolitisk debatt
Tirsdag 11.00 ?pnes landsstyrem?tet formelt gjennom kunstneriske innslag, prisutdelinger og ?pningstalen til president Hege Gjessing. Samme dag utfordrer Legeforeningen sentrale politikere til ? diskutere viktige helserelaterte saker under den helsepolitiske debatten.
Helseministeren varslet at befolkningen skulle merke at landet har f?tt ny regjering. Kursen for Helse-Norge vil stakes ut i form av tre nye stortingsmeldinger i 2015: Nasjonal helse- og sykehusplan, en melding om fremtidens prim?rhelsetjeneste og en forebyggingsmelding. Debatten er en anledning til ? h?re mer om status i dette arbeidet og samtidig stille de viktige sp?rsm?lene.
Hvilke tanker og planer har vi for en fremtidsrettet og b?rekraftig helsetjeneste? Hvordan sikrer vi god tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet? Er ansvars- og oppgavefordeling innad i tjenesten tydelig nok, og hvordan st?r det til med arbeidsmilj?et i sektoren? Sp?rsm?lene vil diskuteres av panelet som i ?r best?r av statssekret?r i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Torgeir Micaelsen (Ap), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Ketil Kjenseth (V) og president Hege Gjessing.
Legevakt, reservasjon og spesialitetsstruktur
Utover uken vil landsstyrem?tet behandle en rekke sentrale saker. Etter den helsepolitiske debatten p? tirsdag vil landsstyredelegatene diskutere statusen for legevakt. Samhandlingsreformen legger opp til nye forventninger og ?kt aktivitet, uten at statsbudsjettet tar hensyn til dette i tilstrekkelig nok grad. Legeforeningen har lenge etterlyst en nasjonal legevaktreform.
Den offentlige samfunnsdebatten om reservasjon i forbindelse med henvisning til abort har v?rt stor. Det er derfor viktig for Legeforeningen ? kunne diskutere den seneste utviklingen i saken, alts? l?sningen som ble lagt frem i v?res. Dette vil skje p? onsdag.
Senere p? onsdag er det Helsedirektoratets forslag til ny spesialitetsstruktur som st?r for tur. Legeforeningen har jobbet mye med forslaget, og vil fortsette sitt arbeid for ? sikre en bedre og mer systematisk spesialitetsutdanning. Landsstyrets innspill er et viktig ledd i dette arbeidet.
Legeforeningen ?nsker med dette alle velkommen p? ?rets landsstyrem?te.
Legeforeningens landsstyrem?te 2014 finner sted p? Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, i perioden tirsdag 20. mai kl. 11.00 til torsdag 22. mai kl. 16.00.
Fullstendig program for landsstyrem?tet er tilgjengelig p? denne lenken.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

A to już wiesz?  Allmennmedisinsk v?ruke 2014 er i gang

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy