Kunda anker til H?yesterett

Overlege Rastislav Kunda ?nsker ? anke H?logaland lagmannsretts dom av 9. desember 2013 til H?yesterett. Legeforeningen st?tter beslutningen og mener at dommen fra lagmannsretten er feil.

Kunda kom frem til avgj?relsen etter en grundig vurdering. Legeforeningen vant fram med sin sak i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Saken vil n? bringes inn for H?yesterett.
Uriktig bilde
– Dommen g?r ikke inn p? det vi mener er helt sentrale premisser i saken, sier juridisk direkt?r i Legeforeningen Anne Kjersti Befring. – Avisoppslagene skapte samlet sett et uriktig bilde av Kunda om at han uten medisinsk begrunnelse hadde p?f?rt pasienter skade. Bildet som ble skapt skadet Kunda og er langt utenfor hva leger skal beh?ve ? t?le, sier Befring. Kunda har siden disse oppslagene flyttet fra landet og arbeider n? som kirurg i Danmark.
– Denne saken handler om hvor mye vi kan kreve av unders?kelser fra media f?r de trykker alvorlige p?stander om navngitte leger. Da p?standene viste seg ? v?re feil, var det skapt et inntrykk av Kunda som er vanskelig ? rette opp. Vi mener det m? stilles h?yere krav til unders?kelse av kilder f?r media g?r ut mot enkeltpersoner p? denne m?ten. Det er derfor viktig at saken ankes, sl?r Befring fast.
Hun tillegger at lagmannsretten ogs? legger til grunn en feil rettslig forst?else av legers taushetsplikt. Forst?elsen g?r p? at legen n?rmest st?r fritt til ? bruke pasientinformasjon s? lenge pasienten selv har g?tt ut i media og det er en verserende tilsynssak. – Her har lagmannsretten bommet grovt, og dette kan ikke bli st?ende, mener Befring.
Trenger en rettslig korrigering
– I Legeforeningen har vi arbeidet med hvordan saken best mulig skal h?ndteres videre, sier advokat Synne Bj?rvik Staalen. Legeforeningen vil bidra videre i saken, i forberedelser og med innspill til behandlingen for H?yesterett. Advokat Carl Bore i Dalan Advokatfirma DA skal prosedere saken i H?yesterett. Bore er ogs? prosessfullmektig i den s?kalte Schjenken-saken mot Dagbladet, som skal opp til behandling i H?yesterett i begynnelsen av februar 2014.
– Saken er p? mange m?ter sammenlignbar med Kundas sak, s?rlig n?r det gjelder hvilke grenser som skal trekkes for medias juridiske overtramp, sier advokat Staalen. – Selv om det skal v?re plass til pasienters historier i media, m? historiene likevel ha en forankring i virkeligheten. Man kan selvsagt ikke forvente at journalister flest i kompliserte helsesp?rsm?l har full innsikt i de medisinske sider av saken. Men da m? media v?re tilstrekkelig aktsomme, alts? gj?re et godt forarbeid for ? p?se at det man skriver blir riktig. Hvis ikke b?rer det helt galt avsted, som det har gjort i denne saken.
Staalen mener at media b?r v?re tilbakeholden med ? publisere navn og bilde p? enkeltpersoner i saker som er for d?rlig utredet, eller i saker som prim?rt dreier seg om systemansvar. Hun mener i tillegg at lagmannsretten har tatt for lett p? dette, og at dommen er i strid med b?de norsk rett og praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Anken p? vegne av Kunda ble innlevert onsdag ettermiddag. Legeforeningen mener saken er av stor prinsipiell interesse. F?rste trinn er ? f? H?yesterett til ? slippe den inn til behandling. ? Dommen er etter v?rt syn feil b?de faktisk og juridisk, og det er derfor uheldig om man ikke f?r en rettslig korrigering i H?yesterett, avslutter advokat Staalen.
Saken er omtalt i Dagens Medisin, torsdag 23.1.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top