Kronikk: Realfagsglede i ?stfold

Det er m?rkt i rommet, barn og voksne holder pusten mens vitenskapsartisten st?r klar til ? fyre av en stor ballong fylt med hydrogen mens han forteller at hydrogen er den gassen som det er mest av p? solen. Sekundene g?r. Fortsatt helt stille. S? ?kabbbooom?. Ballongen g?r av med et brak. Barn, unge og voksne hviner av begeistring. Det er realfagsglede p? INSPIRIA science center.
Realfag for framtida! Det er tittelen p? strategien til Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2014 for styrking av realfag og teknologi. H?y kompetanse i realfag og teknologi er en forutsetning for ? m?te dagens og morgendagens utfordringer. Et av tiltakene for ? n? m?lene i strategien er ? sette fokus p? nye steder ? l?re om realfag. Klasserommene skal utvides ved at barn og unge f?r mulighet til ? h?ste erfaringer og l?ring andre steder enn p? skolen.
INSPIRIA har som et av de ni regionale vitensentrene i Norge f?tt et oppdrag fra regjeringen. Vi skal v?re et viktig virkemiddel for ? styrke kunnskap om realfag og for rekruttering til et kompetanseomr?de som Norge trenger n? og i fremtiden.
Hvordan f?r vi ?stfoldinger til ? begeistre seg for realfag? Vi tror at ?stfoldinger er like interessert og nysgjerrige p? realfag som andre ? og vi ser det hver dag p? INSPIRIA.
Vi p? INSPIRIA vil skape en unik arena for ? vise vei og motivere barn og unge til kunnskap innenfor matematikk, naturfag og teknologi. P? INSPIRIA legger vi v?r stolthet i ? formidle realfag p? en slik m?te at det skaper begeistring og f?r folk til ? tenke selv. Vi h?per det er et bidrag til utviklingen av et fremtidsrettet og b?rekraftig samfunn.
Barn og unge hos oss forteller at de velger bort realfag fordi de ikke identifiserer seg med realister, de kjenner til for f? realfaglige yrker og de tror at de ikke kommer til ? mestre det. Det bekreftes av nasjonale forskningsstudier. For ? skape realfagsglede, s? m? vi gj?re realfag relevant i hverdagen, ufarliggj?re realfag og vise barn og unge at realfag er fremtiden.
Vi p? INSPIRIA formidler realfag og teknologi til v?re bes?kende ved at de l?rer gjennom ? gj?re. V?rt fokus er ? skape undring og nysgjerrighet hos de bes?kende gjennom bruk av aktuelle utfordringer og refleksjon. P? vitensenteret ser vi realfagsglede n?r de bes?kende blant annet leker seg med praktisk matematikk, utforsker interaktive utstillinger, reiser ut i verdensrommet, graver etter fossiler, l?per stafett mens de l?rer om ern?ring, l?ser en innbruddsg?te ved hjelp av kjemi eller dissekerer et grisehjerte. De bes?kende forteller oss at det er g?y fordi de f?ler at de mestrer realfag og ser hva det kan brukes til.
Internasjonalt og nasjonalt viser unders?kelser at vitensentre gir minneverdige l?ringsopplevelser til et bredt publikum, vitensenterbes?k inspirerer ungdom til ? velge realfag og skolen f?r utvidet klasserommet med l?rerike, inspirerende og annerledes aktiviteter. Ved INSPIRIA er det satt i gang et nasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Statoil. Dette utf?res av forskere ved universitetet p? ?s og Naturfagsenteret. M?let med forskningsprosjektet er ? kartlegge virkningen av vitensentrene i Norge.
Vitensentrene spiller en viktig rolle, men barn og unges holdninger og interesse for realfag er ogs? preget av foreldre, s?sken, venner, l?rere og andre betydningsfulle personer og arenaer i n?rmilj?et. INSPIRA ?nsker ? v?re en bro mellom n?ringsliv, forskning, utdanning, familier, innovat?rer og allmennheten for ? synliggj?re betydningen av realfag i barn og unges liv. N?r barn og unge opplever at realfag blir satt p? agendaen i positiv forstand p? flere arenaer, s? gir dette ringvirkninger.
S? tilbake til salen og de jublende bes?kende. Musikken stilner og det blir igjen stille i salen. Vitenskapsartisten kommer slepende med en stor dunk etter seg. Han sier: ?Har dere noen gang sett en sky bli til?? Mens han heller innholdet i dunken over i en plastikkbeholder forteller han at dette er flytende nitrogen som holder minus 196 °C. Deretter g?r han opp p? en stol, heller kokende varmt vann over dette iskalde og mystiske f?r han forsvinner i en stor sky.
Kan man l?re realfag p? denne m?ten? JA, mener vi. Det handler om ? pakke inn realfag p? en slik m?te at de bes?kende f?ler det ang?r dem, inspirerer dem og gj?r dem nysgjerrige p? ? l?re mer.
Vi velger ? si at NATURFAG ROCKER i ?stfold!
Skrevet av:
Christine Hassel Kristoffersen (Leder for avdeling Utdanning, INSPIRIA science center)
Bente Marie B. Jacobsen (Leder for avdeling Samfunn, INSPIRIA science center)

INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top