Vitenskap

Krever tilbakebetaling fra private helseakt?rer

I tre til fem saker der NPE har gitt erstatning til pasienter etter feilbehandling, viser det seg s? langt at den private virksomheten ikke har betalt obligatorisk tilskudd til NPE. Det er utbetalt erstatninger p? mellom 5 000 og 300 000 kroner til pasientene. NPE vil n? kreve tilbake erstatningsbel?pet i disse sakene.
? Vi g?r n? til regresskrav mot de private akt?rene som ikke har betalt inn obligatorisk tilskudd til pasientskadeordningen. Vi er i gang med ? vurdere de f?rste kravene, sier direkt?r Rolf Gunnar J?rstad i NPE.
Alle som tilbyr helsetjenester i Norge, offentlige og private, er forpliktet til ? betale tilskudd til NPE. Mener du deg feilbehandlet, skal NPE ta seg av saken. Blir du tilkjent erstatning, kommer pengene fra de tilskuddene som er innbetalt.
Men flere private akt?rer unnlater ? bidra i spleiselaget.
Lei av ? legge ut
? I tilfeller der private helseakt?rer ikke har betalt tilskudd, ?nsker vi ? f? tilbakebetalt erstatningsbel?pene, fordi alle er forpliktet til ? bidra gjennom tilskudd. Gjennom regresskrav understreker vi at det er viktig at alle f?lger opp dette, sier J?rstad.
Pasientene krever erstatning etter skade de har f?tt hos blant annet privatpraktiserende kirurger, tannleger og fysioterapeuter.
Norges Optikerforbund er positive til at NPE n? g?r etter helseakt?rene som ikke betaler.
? Det er p? tide at unnasluntrerne f?r svette litt. Det er urettferdig at seri?se akt?rer tar regningen for de som ikke betaler inn til spleiselaget, sier generalsekret?r Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.
Innbetalingene til NPE-ordningen er for den private helsetjenesten gradert etter risikoen for pasientskade som er forbundet med behandlingen. Graderingen fremg?r av en egen forskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Jo h?yere risikogruppe virksomheten befinner seg i, desto st?rre tilskudd m? innbetales.
I hovedsak finansieres pasientskadeordningen av tilskudd fra de offentlige regionale helseforetakene og kommunene. Den private helsetjenesten har v?rt omfattet av NPE-ordningen siden 2009 og inkluderer cirka 16 000 ?rsverk.
? Det er en s? viktig ordning for pasientene at alle foretak som betaler kontingent til NPE burde hatt et smilefjes p? d?ra, sier Haugo.
Plikt til ? melde fra og betale tilskudd
NPE mottok totalt 479 erstatningskrav fra private helsetjenester i 2013. Mer enn hver tredje s?ker f?r medhold.
? Det er viktig at alle private helsetjenesteytere melder inn opplysninger om virksomheten til NPE og betaler inn det fastsatte tilskuddet, sier direkt?r Rolf Gunnar J?rstad.
Kontaktperson:
Hans Torvald Haugo, fagsjef og generalsekret?r i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826 / 23 35 54 50, epost: [email protected]
Torill Svoldal St?hr, kommunikasjonsr?dgiver, tlf 991 09 913
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyr?. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.

Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med form?l ? bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og ? ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser 0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts