?konomi

Krever krafttak for moderne IKT-l?sning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under h?ringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
-Funnene i unders?kelsen stemmer med v?r virkelighetsoppfatning og med tilbakemeldingene vi f?r fra legene. Myndighetene m? sette sterkere krav til leverand?renes l?sninger og bidra til finansiering av utviklingsarbeidet hos leverand?ren og brukerne, sier leder for Legeforeningens IT-utvalg og delegasjonsleder Kjartan Olafsson.
Fortsatt mye papir
Bakgrunnen for h?ringen var Riksrevisjonens rapport om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. I rapporten avdekker Riksrevisjonen at meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor fortsatt kjennetegnes ved mye bruk av papir. Rapporten dokumenterer ogs? klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging og styring i arbeidet med meldingsutveksling i helsesektoren.
I tillegg til Kjartan Olafsson, representerte Petter Hurlen og Jan Emil Kristoffersen Legeforeningen i h?ringen. Hurlen er medlem i IT-utvalget og Kristoffersen er fagsjef i medisinsk fagavdeling i sekretariatet. De tre representantene har alle lang klinisk erfaring og vet hvor ?skoen trykker? i utviklingsarbeidet med elektronisk meldingsutveksling.
Legeforeningen deltok i h?ringen med Sykepleierforbundet. Sammen representerte de ber?rte organisasjoner med medlemmer som daglig m? forholde seg til ulike IKT-systemer som ikke fungerer optimalt.
Stor l?ringsverdi av e-resept
Olafsson fortalte komiteen at det er mye ? l?re fra implementeringen av e-resept.
-I innf?ringen av e-resept ble det valgt en annen tiln?rming: Involvering av brukere, tettere arbeid med leverand?rer og tilstrekkelig finansiering. Her fikk vi full utbredelse, med unntak av de regionale helseforetakene. Heldigvis er de i ferd med ? komme etter, sa en engasjert Olafsson.
Legeforeningens understreket overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen at det er avgj?rende ? bedre dagens l?sninger samtidig som man utvikler nye for fremtiden.
-Vi m? b?de bygge fremtidens l?sninger samtidig som vi fullf?rer dagens prosjekter. Et krafttak p? dagens aldrende teknologiske plattform er helt n?dvendig. Dette forutsetter ogs? en sterkere ?konomisk satsing, konkluderte Olafsson.
Riksrevisjonens rapport kan lastes ned p? Legeforeningens hjemmeside.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy