Vitenskap

Konstruktiv dialog fremmer god ledelse

Dialogkonferansen 2014 avholdes i Oslo 12. mars. Aktuelle foredragsholdere, legeledere og tillitsvalgte fra alle niv?er p? sykehus er invitert for ? diskutere hvordan ? legge til rette for bedre ledelse.

Gjennom konferansen ?nsker Legeforeningen ? fortsette sitt arbeid med ? promotere god ledelseskultur i sykehusene. Handlingsrom, ?penhet og form?lsrettet organisering er viktige grep for ? f? gode resultater.
En av foredragsholderne som er invitert til ? dele sine tanker om ut?velse av konstruktiv ledelse er ansvarlig fasilitator for Ringerike sykehus, Per Bleikelia. Bleikelia har under sin tid ved sykehuset snudd driftsunderskudd til driftsoverskudd. Han vil fortelle om hvilken rolle godt samarbeid og dialog med de ansatte har betydd for ? lykkes. Advokat Alexandra Bech Gj?rv, som ledet 22. juli-kommisjonens arbeid, og daglig leder i Civita, Kristin Clemet, kommer ogs? for ? fortelle deltakerne om sine erfaringer.
Legeforeningens lederpris for 2014 deles ut ogs? ut av president Hege Gjessing i l?pet av Dialogkonferansen. Prisen g?r til en person som har bidratt til ? sette god lederskap p? dagsorden.
Les programmet og mer om konferansen her: www.legeforeningen.no/dialogkonferanse

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy