Nye publikasjoner

Konjunkturrapport: Vekst i bygg- og anlegg de neste ?rene

15-09-2014 19:38 Veidekke ASA - Pilene peker fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkene i de skandinaviske landene. For ?rene 2014 til 2016 forventer vi en ?rlig volumvekst p? 3,5 % i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direkt?r for strategi og marked i Veidekke.

– Pilene peker fortsatt oppover for bygg- og anleggsmarkene i de skandinaviske landene. For ?rene 2014 til 2016 forventer vi en ?rlig volumvekst p? 3,5 % i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direkt?r for strategi og marked i Veidekke.
H?y aktivitet i Norge, men veksten dempes
Det norske markedet for anlegg og yrkesbygg er inne i en stabil vekstfase, og boliginveste­rin­gene bidrar positivt fra 2015. Men mindre drahjelp fra oljeinvesteringene skaper usikkerhet rundt prognosene.
– Vi forventer en ?rlig vekst p? 3 % b?de for 2015 og 2016 for det samlede bygg- og anleggs­marked i Norge. Etter en h?st og vinter med et d?rlig boligmarked ser vi at det n? er p? vei tilbake slik vi har forutsatt. Prisene for brukte boliger er igjen all-time high og markedet for nye boliger kommer etter, forteller Albriktsen.
Svensk konjunkturoppgang i lavere tempo
– Veksten i svensk ?konomi i 2014 ser ut til ? bli svakere enn vi forventet, men v?re forut­setninger om BNP-vekst p? 2,5 % for 2015 ligger fast. For nyboligmarkedet ser vi en kraftig oppgang i innev?rende ?r, og forventer videre vekst i 2015 og et fortsatt h?yt niv? i 2016. I samme periode ser markedet for offentlige og private yrkesbygg stabilt ut, og det er i hovedsak positive utsikter for anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst p? om lag 4 % i 2015 og 3 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.
Veksten lar vente p? seg i Danmark
– Utviklingen i dansk ?konomi har skuffet s? langt i 2014, men vi ser n? positive signaler s?rlig i K?benhavnregionen med blant annet ?kte boligpriser. Optimismen er stigende, og hushold­ning­enes syn p? dansk ?konomi er n? p? det mest positive siden f?r finanskrisen i 2007. Vi tror p? 5 % vekst i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet, avslutter Albriktsen.
Konjunkturrapport Veidekke ASA – September 2014.pdf

A to już wiesz?  Veidekke skal bygge ny skole p? Gol

For mer informasjon kontakt:
Direkt?r strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, [email protected]
R?dgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0020

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy