Vitenskap

KML-medisinen Tasigna godkjent p? bl? resept

(FOR HELSEJOURNALISTER) En m?lrettet blodkreftmedisin kan n? forskrives p? bl? resept for alle nydiagnostiserte pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML).Statens Legemiddelverk godkjente medisinen Tasigna som

(FOR HELSEJOURNALISTER)

En m?lrettet blodkreftmedisin kan n? forskrives p? bl? resept for alle nydiagnostiserte pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML).Statens Legemiddelverk godkjente medisinen Tasigna som f?rstelinjebehandling med generell refusjon (bl? resept) fra 1.januar 2014.1 Dette gir nydiagnostiserte pasienter en mulighet til ? starte direkte p? Tasigna, fremfor ? m?tte benytte den eldre medisinen imatinib f?rst.

For ti ?r siden var KML en d?delig sykdom med lav forventet levetid, men en ny medisin endret sykdommen fra d?delig til kronisk.2,3 Imidlertid viste studier at bare halvparten av pasientene som fikk imatinib (Glivec) oppn?dde de definerte milep?lene for behandlingsrespons. For mange var det derfor kritisk at det ble utviklet nyere medisiner. 4
Bedre og raskere respons
Tasigna er en nyere KML-medisin, en s?kalt andregenerasjons tyrosinkinasehemmer (2TKI) som blant annet gir en raskere og bedre behandlingsrespons enn sin forgjenger imatinib.5 De positive gevinstene gjelder b?de ved bruk av Tasigna fra start og ved bytte til Tasigna fra imatibib.4,6 Tasigna har fra tidligere generell refusjon for andrelinjebehandling.1 Pasienter kan derfor ogs? bytte fra imatinib til Tasigna p? bl? resept.
Behandlingsfri fremtid – et nytt m?l
Med nyere m?lrettet kreftmedisin har man n? et m?l p? sikt om at pasientene skal kunne avslutte tablettbehandlingen under tett oppf?lging av spesialist.
? Vi har sett at enkelte pasienter som oppn?r sv?rt god effekt, kan avslutte medikamentell behandling. At Tasigna n? blir tilgjengelig p? bl? resept, kan f?re til at flere nydiagnostiserte KML-pasienter kan f? en behandlingsfri fremtid. M?let ved den medisinske behandlingen er ? fjerne flest mulig kreftceller raskest mulig, og oppn? en vedvarende og god behandlingsrespons slik at man kan vurdere ? avslutte tablettbehandlingen, kommenterer Dalius Bansevicius ved medisinsk avdeling i Novartis Norge.
Les mer i Nasjonalt handlingsprogram (med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppf?lging av maligne blodsykdommer)

A to już wiesz?  Mer kunnskap om s?r og skinnhelse

For ytterligere informasjon:

Dalius Bansevicius, MD PhD MA, medisinsk r?dgiver Hematologi, Novartis Norge
Mobil 930 399 68 E-post: [email protected]

NO1403187106

1 Legemiddelverket.no
2 Kreftforeningen.no
3 Kreftregisteret.no
4 Saglio G, et al. ASH. 2013:[poster 7054].
5 Tasigna SPC, Felleskatalogen.no
6 Saglio G, et al. Blood. 2011;118[21]:[abstract 452].
Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy