Teknologi

Jimco Nor AS v/Daglig leder Terje Rustad fikk utmerkelse som beste selger Worldwide innen UV-C & ozon teknologi – rensing av luft for storkj?kken(KPC) .

16-10-2013 08:00 Jimco Nor AS P? den internasjonale konferansen til Jimco AS i Danmark i forrige uke, med deltagelse fra 12 land, med representanter fra Chile i Vest til Kina i ?st, mottok Jimco Nor AS daglige leder Terje Rustad pris for beste salg innen KPC l?sninger i Jimco AS Worldwide.

P? den internasjonale konferansen til Jimco AS i Danmark i forrige uke, med deltagelse fra 12 land, med representanter fra Chile i Vest til Kina i ?st, mottok Jimco Nor AS daglige leder Terje Rustad pris for beste salg innen KPC l?sninger i Jimco AS Worldwide.
Vi er meget stolte og glade over at vi i Norge har oppn?dd s? gode resultater p? dette omr?det – sier Terje Rustad. Spesielt n?r vi ser p? hvilke land vi konkurrer med.
Vi vet at rensing av luft og vann med UV-C teknologi, som er patentert av Jimco AS Danmark over store deler av verden, har et meget stort potensiale og bruksomr?de. Teknologien er 100 % milj?vennlig, og blir omfattet av stadig mer oppmerksomhet og som l?sning for ? rense luft og vann fri for organisk forurensing. Vi har installert store industrianlegg flere steder i Norge og jobber n? ogs? med fruktprodusenter for ? l?se deres utfordringer med vask av frukt og b?r for ? fjerne u?nskede bakterier. Jimco Nor AS har som m?lsetning ? fortsatt v?re den ledende akt?ren i det Norske markedet p? UV-C & ozon teknologi i ?rene som kommer.

Markedets ledende akt?r p? fjerning av fett og lukt innenfor storkj?kken.
Jimco Nor AS er agent i Norge og Sverige for Jimco AS – et dansk selskap, som st?r bak noen av verdens mest enest?ende l?sninger innenfor rensing og sterilisering av luft og forurenset vann.
?Siden Jimco AS leverte sitt aller f?rste luftrenseanlegg helt tilbake i 1993, har det g?tt sv?rt bra for virksomheten. I dag leverer man anlegg til en lang rekke industribedrifter og institusjoner over hele verden og kundegruppen teller alt fra matprodusenter, n?ringsmiddelindustri og storkj?kken, restaurant til renseanlegg, skoler og pleiehjem.
Kort sagt – ingen oppgave er for stor eller for liten!
Hos Jimco AS forener man sunn fornuft med innovativ nytenkning og det er denne kombinasjonen, som ligger til grunn for virksomhetens unike produkter. Det er ikke tilfeldig at Jimco AS er leverand?r av luftrenseanlegg til noen av verdens st?rste kjeder, som for eksempel McDonald?s, Scandic Hotels, Daloon og Danish Crown etc.
Forskning, utvikling og tilpassede l?sninger:
Jimco AS driver en kontinuerlig forskning og utvikling innenfor sitt spesialomr?de med nye produkter og l?sninger. Vi har en sv?rt stor grad av fleksibilitet i v?rt produktsortiment og vi kan lage spesialtilpassede l?sninger til utvalgte kundegrupper innenfor storkj?kken, n?ringsmiddelindustri etc. for ? rense luften fri for organisk forurensning eller fjerne u?nsket lukt.
Gjennom de siste ?rene har Jimco AS mottatt en lang rekke priser for sine innovative og milj?riktige produkter inne UVC lys rensing. Blant annet; EU’s Milj?pris, Fyn Amts Milj?pris og Langelands Erhvervspris. Teknologien er ogs? patentert i en rekke land over hele verden som USA, Kina, Europa og i Norge. I 2013 er den ogs? ETV sertifisert,
0200Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Olje- og energiminister p? bes?k hos FMC Technologies

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy