?konomi

Janssen satser p? rask produksjon av Ebola-vaksine ? de f?rste dosene tilgjengelige allerede neste ?r

Janssens Ebola-vaksine har vist sv?rt gode resultater i preklinisk fase. Derfor satser selskapet n? n?rmere 1,4 milliarder norske kroner for ? fremskynde produksjonen av vaksinen. Allerede i begynnelsen av januar 2015 vil vaksinen bli testet p? friske frivillige. I l?pet av 2015 regner Janssen med ? kunne produsere over en million doser.
?Ebola er en alvorlig og ?kende trussel mot befolkningen i Vest-Afrika, og sykdommen har potensial til ? spre seg til mennesker i andre deler av verden. Vi vil bidra med v?r vitenskap, teknologi, innovasjon og ressurser for ? forebygge og behandle denne d?delige sykdommen?, sier Adm. dir. Lars Johansson, Janssen i Norden.

Vaksinen ble oppdaget ved et forskningsprogram der Johnson & Johnson samarbeidet med National Institute of Health (NIH) og det danske bioteknologifirmaet Bavarian Nordic. P? grunn av de lovende resultatene ble det i september i ?r besluttet at vaksinen f?r en s?kalt ?fast track?-utpr?ving. Sammen med Bavarian Nordic har Janssen n? g?tt videre med utvikling og produksjon. I tillegg til dem som f?r vaksinen i januar, vil 250 000 doser v?re tilgjengelige for bred klinisk utpr?ving innen mai 2015. Selskapet regner med ? produsere over en million doser neste ?r.
?Det er i dag et stort behov for ? fremskaffe en vaksine mot Ebola. Resultatet fra de prekliniske studiene har vist at vaksinen kan gi beskyttelse mot Ebola ? derfor satser vi. Det er ogs? gledelig at vi takket v?re denne satsingen kan bidra til ? utvikle life-science-industrien i Norden?, sier Lars Johansson.

Samarbeidet mellom Janssen og Bavarian Nordic om vaksiner kommer til ? fortsette, og dette er f?rste skritt mot ? kunne utvikle multivalente vaksiner mot Ebola- og Marburgviruset.

Om Ebola
Ebola for?rsakes av et virus og er ofte livstruende. Ebola er en type viral hemorragisk feber, ogs? kalt bl?derfeber. Mange av dem som rammes av Ebola utvikler raskt influensalignende symptomer med h?y feber, slapphet, hodepine samt mage- og muskelsmerter. Tiden fra smitte til symptomer er fra 2 til 21 dager. De innledende symptomene f?lges av oppkast, diaré, utslett og lever- og nyresvikt. Mot slutten av sykdomsforl?pet kan det oppst? bl?dninger. Ebola smitter fra menneske til menneske gjennom blant annet infiserte kroppsv?sker som spytt og blod, men ogs? via nysing og hoste. Ebola har en d?delighet p? opp til 90 prosent, if?lge Verdens helseorganisasjon, WHO. Per i dag finnes det ingen godkjent vaksine, behandling eller kur mot denne sykdommen.
For mer informasjon, kontakt:
Per Erik Eidhammer, [email protected],
+47 909 541 86
Legemiddelselskapet Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy