Vitenskap

Innf?rer ikke reservasjonsadgang

– Viktig at vi n? f?r en l?sning som b?de ivaretar kvinnens grunnleggende pasientrettigheter og samvittighetssp?rsm?let for leger p? en god m?te, sier president Hege Gjessing.
I dialog med helseministeren
Legeforeningen var i m?te med helseministeren torsdag 24.4 for ? diskutere innholdet i l?sningen.
– Vi er i dialog med helseministeren om det forest?ende arbeidet. Vi ber derfor om forst?else for at Legeforeningen heller ikke kan g? n?rmere inn p? hva l?sningen inneb?rer p? dette tidspunkt, sier president Hege Gjessing.
L?sning som ivaretar kvinnen og legene
Legeforeningen venter at l?sningen vil legges frem f?r landsstyrem?tet 20. til 22. mai, for ? sikre at landsstyret kan ta stilling til den.
– For Legeforeningen er det viktig ? v?re tydelige p? at vi jobber for en l?sning som vil ivareta kvinnene p? en bedre m?te enn i dagens situasjon. Det er viktig at l?sningen ogs? ivaretar hensynet til legene, sier Gjessing.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy