Vitenskap

– Ingen unnskyldning

Helseminister Bent H?ie er tydelig p? at sykehusledere som diskriminerer gravide leger vil oppleve konsekvenser.
I torsdagens utgave, 19.6, av Dagsavisen kommer helseminister Bent H?ie med en skarp advarsel til sykehusledere som diskriminerer gravide leger.
Vil f? konsekvenser
– Det finnes ingen unnskyldning for ? oppf?re seg slik, sier H?ie, og legger til at ledere som behandler sine ansatte p? denne m?ten vil oppleve konsekvenser.
Arbeidsgiverforeningen Spekter, som organiserer sykehusene, har tidligere sagt til Dagsavisen at de ikke kjenner seg igjen i omfanget av diskrimineringen. Helseministeren mener imidlertid at dette ikke kan avfeies som enkelthistorier, men er et faktisk uttrykk for et mer gjennomg?ende problem ved norske sykehus.
Positivt med erkjennelse
P? sp?rsm?l fra Dagsavisen om det eksisterer en ukultur ved norske sykehus, svarer H?ie at det i hvert fall er en d?rlig kultur n?r man ser at dette skjer. Han krever at dette ryddes opp i, og fastsl?r at dette er et ledelsesansvar.
Johan Torgersen, leder av Yngre legers forening, er glad for erkjennelsen fra helseministeren. Torgersen mener like fullt at utfordringen kun l?ses ved ? ta tak i det grunnleggende problemet, nemlig m?ten sykehusene styres p?.
– Man m? erkjenne at kunnskapsbedrifter, som sykehusene er, drives aller best n?r ledelsen samarbeider godt med de ansatte. Slik er det ikke i dag, sier Torgersen til Dagsavisen.
Les hele artikkelen p? Dagsavisen sine nettsider ved ? f?lge denne lenken.
Les Johan Torgersen innlegg til Spekters kommunikasjonssjef, 17.6, ved ? f?lge denne lenken.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy