IBM Watson blir kunder?dgiver

For to ?r siden vant Watson sp?rreprogrammet Jeopardy! N? er teknologien videreutviklet til ? gj?re hverdagen lettere for forbrukerne. Funksjonen ?Ask Watson? i IBM Watson Engagement Advisor bist?r kundene som en chat-tjeneste fra skyen til web og mobile applikasjoner.

Til forskjell fra en vanlig s?kemotor som baserer seg hovedsakelig p? n?kkelord og rangeringer, forst?r Watson betydningen av sp?rsm?let du stiller. Watson s?ker igjennom millioner av sider med informasjon, tar i betraktning tidligere erfaringer, evaluerer relevansen av funnene og presenterer det mest relevante svaret. Man trenger derfor ikke basere sp?rsm?let p? ?riktige? s?keord for ? finne informasjonen man trenger.

Med Watson p? laget kan bedrifter gi kundene en betraktelig raskere og mer presis kundeservice. Den kognitive teknologien i Watson setter seg raskt inn i bedriftens datamateriale og hvilke fokusomr?der som er kritiske. Watson er selvl?rende og blir stadig bedre etter hvert som den f?r erfaringer med kundebehandlingen. Watson kan finne svar p? komplekse sp?rsm?l, hjelpe kundene med feils?king og support eller gi r?d om kj?psbeslutninger.
-Watson skal gj?re folks liv enklere. Kundebehandling er et naturlig omr?de for Watson, siden den klarer ? se hver person som unik og gi skreddersydd service. Kundene vil derfor f?le at bedriften virkelig tar dem p? alvor, sier Manoj Saxena, ansvarlig for Watson-l?sningene i IBM.

Siden debuten p? Jeopardy! Har Watson blitt b?de slankere og smartere. Ytelsen er 240 % h?yere og st?rrelsen 75 % mindre. Hele l?sningen f?r n? plass i en IBM Power 750 server p? st?rrelse med fire pizza-esker.

Forbedringspotensialet innen kundeservice er stort. Hver ?r forblir mer enn halvparten av verdens 270 milliarder kundehenvendelser ul?st. 61 prosent av disse henvendelsene kunne blitt l?st ved tilgang til rett informasjon. Det er derfor ingen overraskelse at Forresters 2012 Consumer Experience Index viser at bare 37 prosent av bedriftene scorer h?yt p? kundeservice.
For mer informasjon, se pressemelding (US).
Bildegalleri p? Flickr
31140Send som e-post
Del denne

Authors
Top