IBM vant vedlikeholdskontrakt for Infotrygd

NAV valgte IBM som utviklings- og vedlikeholdspartner for Infotrygd-systemet de neste fire ?rene, med opsjon p? ytterligere to ?r. I denne perioden vil trolig etterf?lgeren til Infotrygd utvikles.

? For oss i IBM er det spesielt hyggelig ? f? v?re med p? de siste ?rene i Infotrygds snart f?rti?rige historie, sier administrerende direkt?r i IBM Norge, Morten Thorkildsen.

Infotrygd-systemet har helt siden 1976 h?ndtert saksbehandling og utbetalinger for Trygdeetaten/NAV, og er ett av et knippe viktige datasystemer i Norge som stadig er basert p? programmeringsspr?ket Cobol.
Systemet ble opprinnelig utviklet av NIT (Norsk informasjonsteknologi), som ble kj?pt av IBM ved tusen?rsskiftet. Med den nye kontrakten vil derved flere av de opprinnelige NIT-ressursene igjen f? arbeide med Infotrygd.
? Vi er som alltid glade for ? ha vunnet en kontrakt i konkurranse med andre, men denne kontrakten betyr ogs? noe mer for oss. Vi har mange medarbeidere som har over 20 ?rs erfaring med Infotrygd-systemet, og det er flott ? f? f?lge et system som har v?rt forretningskritisk i en hel mannsalder helt til slutten, sier Morten Thorkildsen.
Ny funksjonalitet
Infotrygd har gjennomlevd flere endringer gjennom ?rene, men best?r fortsatt av omlag 20 sentrale rutiner med b?de saksbehandling og utbetaling for alt fra attf?ring og dagpenger til sykepenger. Det er et sv?rt sentralt element i arkitekturen til NAV.
Selv om Infotrygd etter planen skal bli gradvis erstattet av nye l?sninger, s? inneholder rammen ogs? muligheten for utvikling av ny funksjonalitet. Infotrygdkontrakten har et omfang p? mellom 25 og 40 millioner kroner per ?r, avhengig av mengden videreutvikling. Kontraktens totale omfang ligger p? mellom 100 til 160 millioner kroner, med opsjon p? opp mot 80 millioner kroner.

? Endringstakten bestemmes av de omreguleringer som kan komme ved lov- og forskriftsendringer, s? det er stadig mulig at det vil bli behov for videreutvikling i systemets siste ?r, sier Tage Andersen, ansvarlig for store offentlige kunder hos IBM.
Stordriftsfordeler
Andersen legger til at den Cobol-baserte l?sningen er sv?rt robust og i dag drives p? en moderne maskinplattform. IBM forvalter ogs? fellesregistrene og ?konomiplattformene til NAV.

? Det gir oss b?de stordriftsfordeler og god kjennskap til NAVs forvaltningsmodeller og ?metodikker, noe som ogs? har bidratt til at vi har vunnet denne kontrakten, sier Andersen.1000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top