Milj?

IBM labs: Ny hydrogel bekjemper antibiotikaresistente bakterier

24-01-2013 11:03 IBM Norge

Bruksomr?dene spenner fra bedre behandling av pasienter til utstyrssterilisering.
IBM har i samarbeid med Institute of Bioengineering of Nanotechnology (IBN) i Singapore utviklet en formbar polymerbasert gel som bekjemper antibiotikaresistente bakterier. Gelen best?r av 90 % vann og former seg n?r den varmes til kroppstemperatur. Den bryter umiddelbart ned biofilm og bakterier, og er et stort fremskritt mot ? bekjempe sykehusinfeksjoner.
P? tross av fremskritt innen steriliseringsteknologi, har infeksjoner knyttet til medisinsk utstyr v?rt vanskelig ? f? bukt med. Dette skyldes i stor grad fremveksten av antibiotikaresistente bakterier. Sykehusinfeksjoner er et stort globalt problem, og er blant de fem vanligste d?ds?rsakene i USA.
Gjennom polymerforskning designet forskerne makromolekyler (best?ende av en rekke atomer) som var vannoppl?selige, positivt ladet og biologisk nedbrytbar. N?r molekylene blir blandet med vann og varmet til kroppstemperatur, omformer molekylene seg til en struktur som er enkel ? manipulere til ulike former.
N?r gelen blir p?f?rt og kommer i kontakt med bakterier, tiltrekkes de negativt ladede bakteriecellene av de positivt ladede molekylene i gelen. Mens antibiotika og annen medisin pr?ver ? hindre reproduksjonsegenskapene til bakterier, ?delegger gelen derimot den ytre membranen til bakteriecellen.
?Denne teknologien kommer p? et sv?rt viktig tidspunkt ettersom bekjempelse av bakterier blir stadig mer utfordrende,” sier James Hedrick, biomaterial-forsker hos IBM.
IBM har i fire ?r forsket p? nanomedisin og polymere. Form?let er ? bedre menneskers helse gjennom ? utnytte innsikt om materialer som ble utviklet for halvlederforskning.
For mer informasjon, se pressemelding (US).
1000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Skydda med p? OL-laget

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy