Hjernens helse p? dagsorden

Mandag ?pnet Nevrodagene, i regi av Norsk nevrologisk forening. Under arrangementet vil det presenteres ny kunnskap om alt fra proffboksingens skadevirkninger p? hjernen til narkolepsi.
– Hjernen er ikke alene, s? lenge nevrologer finnes, sa Jana Midelfart Hoff, nestleder i Norsk nevrologisk forening, da hun mandag formiddag ?pnet Nevrodagene.
Dette ?rlige arrangementet er den eneste nasjonale, uavhengige fagkongressen der ny kunnskap om alle hjernesykdommer formidles mellom norske hjernespesialister. Under kongressen, som finner sted fra 10. til 14. mars i Oslo, vil nesten samtlige av landets nevrologer v?re til stede.
Proffboksing
Et av temaene som skal belyses under Nevrodagene er hjerneskader ved proffboksing. Temaet har blitt aktualisert den siste tiden ved ? v?re gjenstand for h?ypolitisk debatt. Overlege Ingunn Rise Kirkeby presenterer ny innsikt om hjerneskader som f?lge av proffboksing.
Deltakerne vil ogs? h?re flere holde foredrag om hodepine og migrene. Lege Kjersti Gr?tta Vestvik foreleser om menstruelle versus ikke-menstruelle migreneanfall. Lege Mette Bergum vil ta for seg hodepine i sitt foredrag ? Hodepine ? s? enkelt, men s? vanskelig?.
Utdeling av forskningsstipend innen MS
Norge er blant de ti landene i verden med h?yest forekomst av multippel sklerose (MS). Lege Lars B? foreleser om hva som er nytt innen MS-behandling. Et av foredragene tar ogs? opp hvor vidt milj?eksponeringer i barndommen p?virker risiko for multippel sklerose. Et annet ser p? forekomst av MS hos innvandrergrupper i Norge. Et tredje handler om multippel sklerose og parkinsonisme hos samme pasient, skyldes det tilfeldig dobbeltdiagnose eller er det en ?rsakssammenheng?
Mandag vil ogs? Novartis? forskningsstipend innen MS deles ut. St?tten g?r til ? finansiere forskningsprosjekter og forskningsopphold i utlandet etter avlagt doktorgrad. Form?let er ? fremme norsk forskning innenfor omr?det multippel sklerose. Beslutningen om hvem som tildeles stipend tas av en komité utnevnt av styret i Norsk nevrologisk forening.
?rets program for Nevrodagene er tilgjengelig via denne lenken.
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top