Hege Gjessing gjenvalgt som president

Jon Helle er valgt som ny visepresident i Legeforeningen. Valget av nytt sentralstyre skjedde onsdag ettermiddag p? landsstyrem?tets andre dag.

– Fortsatt mye ? ta fatt p?!
Med disse ordene takket Hege Gjessing landsstyret for fornyet tillit, like etter at hun ved akklamasjon ble gjenvalgt som president.
Visepresidentkandidat, og leder for Allmennlegeforeningen Kari Sollien, ba s? om ordet. Hun valgte ? trekke sitt kandidatur og stille seg bak kandidaturet til Jon Helle, leder for Overlegeforeningen.
Jon Helle ble dermed klappet inn som Legeforeningens nye visepresident.
F?lgende ble valgt inn i sentralstyret
President: Hege Gjessing
Visepresident: Jon Helle
Styremedlemmer: Kari Sollien, Johan Torgersen, Christian Grimsgaard, Marit Hermansen, Marit Halonen Christiansen, Ivar Halvorsen og Synn?ve Bratlie
Varamedlemmer: Kristian Hamandsen, Jens Kristian Lind-Larsen og Odd Grenager

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Authors

Related posts

Top