Teknologi

Halvparten av norske sykehusleger er n? praksisarbeider

H?yesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter n?r halvparten av alle sykehusleger og kan f? stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

En lege ved Oslo universitetssykehus (OUS) har saks?kt OUS med krav om fast ansettelse. Saken ble anket inn til H?yesterett som behandlet saken fra 8. og 9.. oktober 2013. Tirsdag formiddag ble det klart at anken forkastes. Leger i spesialisering er med denne avgj?relsen derfor ? anse som praksisarbeidere etter arbeidsmilj?loven. Det betyr at arbeidsgivere kan fravike hovedregelen om fast ansettelse for alle leger i spesialisering og ansette midlertidig.
Uheldig
– Dommen er uheldig. At halvparten av landets sykehusleger er ? anse som praksisarbeidere og kan ansettes midlertidig viser hvor uholdbart dagens regelverk egentlig er. Regelverket hindrer likevel ikke at eierne av sykehusene kan s?rge for ryddige arbeidsforhold. N? blir det opp til politikerne ? f? p? plass endringer i sykehusene som ivaretar pasientsikkerhet og trygge arbeidsforhold, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf).
I 2010 gikk dav?rende helseminister Anne-Grethe Str?m-Erichsen ut og ba de regionale helseforetakene om at de skulle sikre at leger i spesialisering fikk faste stillinger. Ikke mye har skjedd siden da. I dag er mer enn 90 prosent av leger i spesialisering midlertidig ansatte. I snitt er leger 42 ?r f?r de f?r sin f?rste faste stilling som lege. Dagens helseminister har tatt opp sp?rsm?let for denne gruppen i Stortinget. Allerede i desember 2009 ble sp?rsm?let om faste stillinger for leger i spesialisering tatt opp av Bent H?ie, som da var stortingsrepresentant.
Uakseptable forhold
– Vi forventer at helseministeren f?r p? plass faste stillinger innen kort tid. I dag har vi en helseminister som har sett hvilken usikkerhet den omfattende bruken av midlertidighet f?rer til i sykehus og at det er en trussel mot pasientsikkerheten. Historier om leger i spesialisering som ikke t?r ? si ifra om forhold p? arbeidsplassen grunnet frykt for represalier er uakseptabelt, sier Torgersen.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjorde ogs? en vurdering av ordningen for leger i spesialisering i 2010, og konkluderte med at de ikke er praksisarbeidere.
– Helseministeren kan gj?re noe med denne praksisen. Som eier av sykehusene ? og i kraft av ? v?re ?verste ansvarlig for helsetjenesten kan han v?re med p? ? endre de uholdbare forholdene i sykehus, sl?r Torgersen fast.
Arbeidet m? starte n?
President Hege Gjessing mener det er p? h?y tid ? ta tak i dette. – Rettsprosessen i denne enkeltsaken har forsinket implementeringen av faste stillinger. N? har vi en avgj?relse og arbeidet kan igangsettes. Vi har tatt til orde for et fleksibelt arbeidsliv, noe som ogs? viser seg gjennom de avtalene legene har. Men den gjeldende praksisen er uholdbar, ikke bare for legene, men ogs? for pasientene.
Gjessing er tydelig p? at ansvaret n? ligger hos politikerne p? Stortinget. ? Det er bred politisk enighet om at faste stillinger skal v?re regelen for yngre leger i norske sykehus, det har det v?rt i flere ?r. Mange har ventet p? dommen i H?yesterett for ? f? en endelig avklaring p? gjeldende praksis. Den har kommet i dag, og n? er det ingen grunn til ? utsette arbeidet ytterligere. Vi trenger ? sette i gang prosessen med ? modernisere loven s? raskt som mulig.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy