Vitenskap

H.K.H. Kronprins Haakon bes?ker FMC Technologies i St. Petersburg

28-02-2014 08:44 FMC Technologies H.K.H. Kronprinsen avsluttet sitt offisielle bes?k til St. Petersburg torsdag 27. februar med et bes?k hos FMC Technologies i deres lokaler ved Vinterpalasset. FMC Technologies er verdensledende p? systemer og l?sninger til olje- og gassproduksjon p? havbunnen.

FMC Technologies har v?rt etablert i Russland siden 2009, med hovedkontor i Moskva. I St. Petersburg har selskapet et utstrakt samarbeid med det polytekniske universitetet om kompetansebygging. Det er etablert et oppl?ringssenter ved universitetet, der studenter som allerede har en mastergrad innen mekaniske fag kan ta et 6 m?neders kurs innen subseateknologi. For de som kvalifiserer, blir det videre lagt opp til 12-18 m?neders praksisprogram ved FMC Technologies hovedkontor i Kongsberg ? med p?f?lgende tilbud om jobb ved kontoret i St. Petersburg.
Kronprins Haakon fikk en innf?ring i bakgrunnen for virksomheten i kontorene ved Vinterpalasset i dag. To ansatte fortalte dessuten om forskningssamarbeidet og om hvordan det er ? v?re en ung, russisk ingeni?r i et norsk selskap.
FMC Technologies har levert alt subsea-utstyr til Russlands f?rste rene subsea-felt, Gazprom-eide Kirinskoie ved Sakhalin, helt ?st i Russland. Feltet ble ?pnet i 2013, og systemet skal produsere gass fra 6 br?nner. Installasjonen er den f?rste i sitt slag i Russland.
Kronprins Haakon hadde i sitt f?lge med seg statssekret?r Dilek Ayhan fra N?rings- og fiskeridepartementet, statssekret?r K?re Fostervold fra Olje- og energidepartementet og statssekret?r B?rd Glad Pedersen fra Utenriksdepartementet. Hensikten med Kronprinsens bes?k har blant annet v?rt ? fremme norsk n?ringslivssatsing i St. Petersburg og Leningrad fylke.
FMC Technologies er en verdensledende leverand?r av systemer og l?sninger til olje og gassproduksjon p? havbunnen. Dette inkluderer subsea tr?r, kontrollsystemer, manifolds, tie-in systemer osv. Bedriften best?r av omtrent 18.400 ansatte og har 30 produksjonsfasiliteter i 16 land. I samarbeid med v?re kunder utvikler vi teknologi for ? realisere oljefeltenes fulle potensiale. Vi har ogs? en egen kundest?tteavdeling som hjelper v?re kunder med ? utnytte sine oljefelt optimalt.
Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Apotek 1 ?pner sitt apotek nummer 300!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy