Teknologi

Gruvekontrakt med LKAB for Veidekke og EuroMining

Gruvekontrakt med LKAB for Veidekke og EuroMining
09-12-2013 12:44 Veidekke ASA Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Entreprenad har sammen med svenske EuroMining skrevet kontrakt med LKAB om gruveutvikling i Gällivare i Nord-Sverige. Veidekkes andel av kontrakten er verdt 150 MSEK ekskl. mva, med en opsjon p? ytterligere 100 MSEK.

Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Entreprenad har sammen med svenske EuroMining skrevet kontrakt med LKAB om gruveutvikling i Gällivare i Nord-Sverige. Veidekkes andel av kontrakten er verdt 150 MSEK ekskl. mva, med en opsjon p? ytterligere 100 MSEK.
Veidekke og EuroMining skal sammen etablere et felles selskap for ? utvikle Vit?forsgruvan ved tettstedet Malmberget. Oppdraget de har f?tt av LKAB g?r ut p? utvikle og drive tunneler for malmutvinning. Det skal drives 35 kilometer tunneler i l?pet av 3 ?r, og oppstart skjer p? ny?ret 2014.

– Dette er en strategisk satsing for Veidekke og markerer v?re langsiktige ambisjoner n?r det gjelder gruveindustrien, sier Per Brinck i Veidekke Entreprenads anleggsvirksomhet.
Kontraktssummen er like stor for begge selskapene, det vil si at totalverdien er 300 MSEK med opsjon p? ytterligere 200 MSEK (alle tall ekskl. mva.).

For mer informasjon kontakt:
Leder Per Brinck i Veidekke Entreprenad Anlegning, tlf +46 70 600 05 81, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

A to już wiesz?  Siemens skal styre fremtidens elektriske motorvei

0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy