Vitenskap

Gratis tilgang til fors?ksfasiliteter

Gjennom EU-prosjektet AQUAEXCEL kan europeiske forskere s?ke om ? gjennomf?re fors?k ved 22 fors?ksfasiliteter i Europa. Norske forskere kan ogs? s?ke om ? bruke 17 andre europeiske fasiliteter gjennom dette prosjektet. Nofima ?nsker ? ta imot flere europeiske forskere.
Matforskningsinstituttet Nofima har to forskningsfasiliteter i dette programmet, som er sv?rt moderne og velutstyrte med mange muligheter.
I AQUAEXCEL prosjektet forenes de store europeiske fors?ksfasilitetene innen akvakultur med kapasitet til ? utf?re fors?k p? en rekke kommersielt viktige arter i ulike typer produksjonssystemer. Fasilitetene er gjort tilgjengelig for forskermobilitet gjennom ?Trans national Access? (TNA) med st?tte fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (infrastruktur).
Muligheter
Nofima har to fasiliteter ? tilby: Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA) p? Sunndals?ra, og Nasjonal avlsstasjon for torskutenfor Troms?.
Disse to fasilitetene dekker et bredt spekter av produksjonssystemer (resirkulering av vann, gjennomstr?mming, klekkeri); milj? (ferskvann og sj?vann, kaldt og temperert vann); produksjonsskala (fors?ksskala, medium og industriskala); fiskearter (laks, regnbue?rret og torsk); og kompetanseomr?der (fôr og ern?ring, fysiologi, helse og velferd, avl og genetikk, og akvakultur-teknologi).
F?rste frist 14. mars, andre frist i juni
Forskere som er interessert kan foresl? prosjekter som inkluderer bes?k av en, muligens to personer til den valgte fasiliteten i opptil tre m?neder. Fristen for utlysningen som gjelder n? er 14. mars, og det blir en ny utlysning med frist i juni. Bruk av fasilitetene, reise og opphold, dekkes gjennom AQUAEXCEL, i samsvar med reguleringer som ligger ute p? www.aquaexcel.eu. Her kan man ogs? finne informasjon om hvordan man s?ker, og finne oversikt over de norske forskningsfasilitetene som er tilgjengelig utover de som her er nevnt, blant annet hos Havforskningsinstituttet, SINTEF og NTNU.
Hovedm?let for AQUAEXCEL prosjektet er ? fremme bedre koordinering av bruken og utviklingen av forskningsfasiliteter i toppklasse. Et m?l er ogs? ? stimulere til problembasert forskning og kunnskapsutveksling for mer effektivt ? kunne st?tte utviklingen av en b?rekraftig europeisk oppdrettsn?ring av h?y kvalitet, med redusert milj?p?virkning.
Om Nofima
Nofima er Europas st?rste n?ringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 380 ansatte. ?rlig omsetning er rundt 530 millioner kroner.
Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og l?sninger som gir n?ringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts