Gir 50 000 kr til Leger uten grenser

Donasjonen g?r til ? st?tte organisasjonens livsviktige medisinske arbeid, blant annet deres innsats med ? stanse ebola-epidemien i Vest-Afrika.
Ebolautbruddet i Vest-Afrika er en enorm utfordring og belastning for de lokale helsemyndighetene, hjelpeorganisasjonene og, ikke minst, befolkningen som rammes. Utbruddet har blitt beskrevet som ute av kontroll.
Leger uten grenser jobber n? p? spreng for ? behandle, lindre og forebygge at ebola-epidemien sprer seg videre.
– Hjelpepersonellets medisinske kunnskap, erfaring og kall etter ? hjelpe kriserammede deler av verden er i disse dager avgj?rende. V?rt bidrag g?r til ? st?tte Leger uten grenser i deres videre arbeid, sier president Hege Gjessing.
?nsker du ? st?tte Leger uten grenser? F?lg denne lenken: www.legerutengrenser.no/Stoett-oss
Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000

Authors

Related posts

Top