Milj?

Gassnova anskaffer tjenester for modning av CO2-lager

Gassnova anskaffer tjenester for modning av CO2-lager
20-02-2013 09:21 Gassnova SF Gassnova, statens foretak for CO2-h?ndtering, ?nsker ? inng? kontrakt med olje- og gasselskaper p? norsk sokkel for modning av CO2-lager. Lagringslokasjonen m? v?re hensiktsmessig for fullskalaprosjektet p? Mongstad, og f?lge tidsplanen for prosjektet, slik at underlag for investeringsbeslutningen kan ferdigstilles i 2016.

Gassnova, statens foretak for CO2-h?ndtering, ?nsker ? inng? kontrakt med olje- og gasselskaper p? norsk sokkel for modning av CO2-lager. Lagringslokasjonen m? v?re hensiktsmessig for fullskalaprosjektet p? Mongstad, og f?lge tidsplanen for prosjektet, slik at underlag for investeringsbeslutningen kan ferdigstilles i 2016.
Det skal legges frem et samlet underlag til investeringsbeslutning for fullskala CO2-h?ndtering fra kraftvarmeverket p? Mongstad for Stortinget i l?pet av 2016. Et samlet underlag inkluderer fangst, transport og lagring av CO2.
– P? Mongstad er arbeidet med ? kvalifisere fangstteknologi godt i gang. N? ?nsker vi ? inng? kontrakt med operat?rer som kan modne lager for oss, sier administrerende direkt?r Tore Amundsen i Gassnova.
Gassnova vil sette ut oppdraget med modningen av lagringslokasjoner frem til eventuell beslutning om verifikasjonsbr?nn ? tentativt i siste halvdel av 2014. Den videre organisering vil bli avklart senest i f?rste halvdel av 2014. Oppdragstaker m? selv definere en eller flere lokasjoner som kan v?re egnet til lagring av CO2.
F?rste fase er en prekvalifisering av potensielle tilbydere med s?knadsfrist 4. mars. Deretter vil det bli innhentet tilbud fra kvalifiserte akt?rer og gjennomf?rt forhandlinger f?r tildeling av kontrakt(er), tentativt i mai 2013.
Gassnova skal legge til rette for teknologiutvikling p? bred basis og slik bidra til ? redusere kostnader og risiko for CO2-h?ndtering. Videre skal Gassnova f?lge opp statens CO2-h?ndteringsprosjekter, ivareta myndighetens interesser og fungere som r?dgiver.
For mer informasjon: www.gassnova.no.

Kontaktinformasjon:
Administrerende direkt?r Tore Amundsen, tlf 900 51 222
Direkt?r Eksterne relasjoner Tove Dahl Mustad, tlf 970 50 537
Link til kunngj?ringen p? Doffin.
Gassnova SF er statens foretak for CO2-h?ndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved ? yte finansiell st?tte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider b?de nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan f? bred anvendelse. Gassnova er ogs? r?dgiver overfor myndighetene i sp?rsm?l knyttet til CO2-h?ndtering.
Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  HCL Technologies signerer fler?rig, multimilion dollar partnerskap med Cobham Plc

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy