Vitenskap

Frivillighet et gode – ikke en hemsko

– ? g? vekk fra frivillighet er ? rokke ved selve fundamentet i norsk arbeidsliv, skriver president Hege Gjessing i Dagens Medisin.
“Oppkj?ringen til v?rens hovedoppgj?r gj?r det klart at arbeidstid blir hovedtema i sykehus, til tross for at man her har de mest fleksible ordningene i samfunnet. Spekter hevder at kvelds?pne poliklinikker ved sykehusene ikke lar seg gjennomf?re med ordninger basert p? frivillighet. Bildet Spekter fors?ker ? skape er at kvelds?pne sykehus i dag er tuftet p? vilk?rlig frivillighet og uforutsigbarhet. Dette bildet stemmer selvsagt ikke med virkeligheten.
V?rt arbeidsliv bygger p? nettopp frivillighet og avtaler. Ingen tvinges inn i bestemte stillinger. Den norske modellen er myntet p? samarbeid mellom staten, arbeidsgivere og ansatte. Historien viser at det gir alle parter trygghet rundt de lokale og sentrale rammene for yrkeslivet. ? g? vekk fra frivillighet er ? rokke ved selve fundamentet i norsk arbeidsliv.”
Innlegget ble publisert mandag 10.2 og kan leses i sin helhet p? nettsidene til Dagens Medisin.

Om Legeforeningen
Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens form?l er ? jobbe for felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og ? arbeide med helsepolitiske sp?rsm?l.0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts