Teknologi

Fremtidens behandlinger i rampelyset under ?rets store brystkreftkongress

(FOR HELSEJOURNALISTER)
To ?r etter godkjenningen av verdens f?rste mTOR-hemmer mot metastatisk brystkreft, er forskerne i full gang med ? videreutvikle behandlingskonseptet. Mulige fremtidige behandlinger i kampen mot denne uhelbredelige formen for brystkreft ble nylig presentert ved den internasjonale brystkreftkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium i Texas.
– M?lrettet behandling har revolusjonert behandlingen av kreft. Vi st?r ved et spennende punkt i kreftforskningens historie, og vi presenterer n? nye funn innenfor veletablerte m?lrettede behandlingsmetoder samtidig som vi rapporterer om tidligere data p? nye innovative behandlingsmetoder og nye legemiddelsubstanser p? omr?der som fortsatt har store behov for fremskritt, kommenterer Herve Hoppenot, global leder for Novartis Onkologi.
Fortsetter satsning innen brystkreft
Behandlingen av hormonpositiv brystkreft er et slikt omr?de. Da mTOR-hemmeren Afinitor ble introdusert i 2012, ble nyheten omtalt som det st?rste fremskrittet p? 15 ?r for denne pasientgruppen. Ved den internasjonale brystkreftkongressen San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2013) ble det presentert data fra studier i tidlig fase p? flere lovende fremtidige virkestoffer.
Et av disse lovende virkestoffene er buparlisib (BKM120), en oral hemmer av PI3K som er en n?kkelkomponent i PI3K-AKT-mTOR-signalveien. Det andre lovende nye virkestoffet som ble presentert er BYL719, en alpha-spesifikk PI3K-hemmer. Begge disse substansene sikter seg inn mot PI3K, som kan hemme spredning og vekst av tumorceller samt stimulere til programmert celled?d (apoptose).1
Nye behandlingsmetoder i utvikling
En av de presenterte studiene ser p? kombinasjonsbehandling med buparlisib og ?strogenreseptorantagonisten fulvestrant for postmenopausale kvinner med metastatisk hormonpositiv brystkreft. Denne kombinasjonen har i prekliniske studier vist ? kunne stimulere til programmert celled?d. De f?rste ? og tidlige – resultatene fra kliniske studier ble presentert ved SABCS 2013. Studiens form?l er hovedsakelig ? fastsl? riktig dosebruk, men man kan allerede n? konstatere at kombinasjonen virker lovende.2
Buparlisib utpr?ves i flere kliniske studier, b?de som monoterapi og i kombinasjon med andre legemidler, i behandling av ikke-sm?cellet lungekreft (NSCLC), prostatakreft, hjernesvulst av typen gliblastoma multiforme (GBM), gastrointestinale stromacellstumorer (GIST), livmorkreft og myelofibrose.
Videre h?per forskerne at substansen BYL719, ved ? selektivt hemme PI3K-alfa, vil ha en effekt p? mutasjoner som man tror bidrar til resistens mot dagens hormonbehandling ved ?strogenpositiv brystkreft.
Nye data p? mTOR-hemmeren Afinitor ved metastatisk brystkreft ble ogs? presentert ved SABCS-kongressen.
For ytterligere informasjon:
Tarje Bergdahl, Head of Medical Affairs, Novartis Onkologi Norge
Tel: 913 74 469 E-post: [email protected]
Om metastatisk brystkreft4,5 (hvor er denne teksten hentet fra?)
Brystkreft rammer ?rlig mer enn 3000 norske kvinner. Hver eneste dag diagnostiseres (minst?) ett nytt tilfelle av metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning). Spredning er ?rsaken til de fleste d?dsfall ved brystkreft. De fleste av tilfeller av spredning er s?kalt hormonpositiv metastatisk brystkreft som behandles med antihormonterapi, en behandling som alene har vist en noe begrenset effekt.
Fakta om Afinitor6
Afinitor er allerede godkjent til behandling av pasienter med hormonpositiv/HER2-negativ brystkreft med spredning i kombinasjon med ikke-steroid antihormonbehandling. Afinitor hemmer proteinet mTOR i kreftcellene og reduserer dermed kreftsvulstenes blodtilf?rsel, vekst og spredning. mTOR-hemming er et moderne og m?lrettet behandlingsprinsipp ved metastatisk brystkreft.3
Kilder
1. Juric D. Preliminary Safety, Pharmacokinetics and Anti-tumor Activity of BYL719, an?-specific PI3K Inhibitor in Combination with Fulvestrant. Results from a Phase I Study. 2013 San Antonio Breast Cancer Symposium Annual Meeting. Poster Presentation Abstract #P2-16-14. Presented December 12, 2013.
2. Loi. Phase II, Randomized, Rarallel-cohort Study of Neoadjuvant Buparlisib (BKM120) in Combination with Trastuzumab and Paclitaxel in Women with HER2-positive, PIK3CA Mutant and PIK3CA Wild-type Primary Breast Cancer ? NeoPHOEBE. 2013 San Antonio Breast Cancer Symposium Annual Meeting. Poster Presentation Abstract #OT2-6-08. Presented December 12, 2013.
3. Advani SH. Targeting mTOR Pathway: A New Concept in Cancer Therapy. Indian Journal Medical Pediatric Oncology. Oct-Dec 2010: 1-10.
4. www.kreftregisteret.no5. www.brystkreftforeningen.no6. Afinitor SPC, www.legemiddelverket.no
Om Novartis
Novartis er et globalt selskap med hovedsete i Basel i Sveits. Novartis utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og ?ker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portef?lje best?ende av innovative medisiner, ?yepleie, kostnadsbesparende generiske legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verkt?y, reseptfrie legemidler (OTC) og veterin?rprodukter. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. I 2012 oppn?dde gruppen et netto salg p? USD 56,7 milliarder, med en FOU-satsning p? hele USD 9,3 milliarder. Selskapets viktigste oppgave er ? s?rge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Novartis har mer enn 130 000 ansatte i over 140 land. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo. Se ogs? v?re hjemmesider www.novartis.no og f?lg oss p? Twitter @Novartis p? http://twitter.com/novartis 0000Send som e-post
Del denne

Similar Posts