Teknologi

Forskere i sikte

Forskere i sikte
01-10-2013 09:28 INSPIRIA science center Opplysnings- og Utviklingsfondet bidrar med kr. 250.000,- til pilotprosjekt! INSPIRIA science center og NHO ?stfold utreder muligheten for en inspirasjonscamp knyttet opp til det nye valgfaget ?Forskning i praksis? p? ungdomsskolen.

Opplysnings- og Utviklingsfondet bidrar med kr. 250.000,- til pilotprosjekt!
INSPIRIA science center og NHO ?stfold utreder muligheten for en inspirasjonscamp knyttet opp til det nye valgfaget ?Forskning i praksis? p? ungdomsskolen. INSPIRIAs satsningsomr?der energi, milj? og helse st?r sentralt og er direkte knyttet til FoUs satsning i ?stfold fylkeskommune samt VRI, det regionale forskningsprogrammet.
?Vi ?nsker ? bygge bro mellom n?ringslivet, FoU-milj?er og skole. Derfor engasjerer vi oss i tilretteleggingen for en mer praktisk undervisning og st?rre forst?else av forskning og forskningsdrevet innovasjon i n?ringslivet sier regiondirekt?r Espen N. Evensen i NHO ?stfold. ? kunne fremme dette form?let ved ? bruke INSPIRIA som plattform er viktig for ? rekruttere flere elever til ? velge ?Forskning i praksis? i tidlig skolealder. Vi er overbevist om at dette vil stimulere til at flere velger naturfag som fordypning senere, n?r ungdommen skal velge utdanningsretning.?
M?let med ?Forskere i sikte!? er ? bli et konsept i to deler med en inspirasjonscamp som grunnpilar.
Konsept 1: Campen ?nsker ? fremme elever og l?reres kunnskap og inspirasjon rundt temaene Energi, Milj? og Helse. Tilrettelegge for undring og nysgjerrighet der resultatet blir refleksjoner og gode diskusjoner. Ved at elevene f?r treffe n?ringslivet blir det praktiske arbeidet knyttet direkte opp til de teoretiske m?lsetningene i faget. Elevene skal gjennom campen f? en forst?else av hva forskning er.
Konsept 2: Skape l?rernettverk og arrangere et treff kun for l?rere andre del av skole?ret. Det vil ha fokus p? erfaringsutvekslinger og ?ke bruken av naturvitenskapelig metode i skolen i samarbeide med n?ringslivet. L?rernettverket vil ytterligere styrke valgfaget sin posisjon i fylket. Samtidig vil l?rerne lettere knytte kontakt med n?ringslivet.
N?ringslivets hovedorganisasjon har st?ttet helhjerte opp om etableringen av INSPIRIA science center. INSPIRIA er ett av de mest samlende tiltakene i ?stfold i nyere tid. Det er verdifullt i seg selv, men er ekstra viktig n?r form?let med senteret er ? ?ke interessen for naturfag blant elever i alle aldersgrupper. Gjennom tidlig interesse for realfag vil n?ringslivet i ?stfold ha bedre tilgang p? motiverte og kompetente arbeidstakere i fremtiden, samtidig som Inspiria ?pner for helt nye undervisnings- og samarbeidsformer mellom skole og n?ringsliv, sier Espen N. Evensen. INSPIRIA science center er medlem av Abelia ? NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
For mer informasjon kan dere kontakte:
INSPIRIA science center, Prosjektleder Line Fagerli Bj?rnebekk mob. 95861258
NHO ?stfold, R?dgiver Elena Rosnes mob. 91607692

A to już wiesz?  Ny designpris for INSPIRIA science center

INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy