Nye publikasjoner

For lite medisinprat i skolen

Unders?kelser viser at mer enn en fjerdedel av norske 15 og 16-?ringer bruker smertestillende legemidler daglig eller ukentlig. Dette bekymrer Norges st?rste apotekkjede Apotek 1, som etterlyser mer undervisning om legemidler og holdningsskapende arbeid i skolen. -Vi ?nsker ? hjelpe skoler som vil l?re elevene mer om legemidler, sier kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i Apotek 1.
Holdningsskapende arbeid n?dvendig
Ariansen sier det er flere ?rsaker til det h?ye forbruket. Hun mener h?yt stressniv? blant ungdommer og ?kt tilgjengelighet av legemidler kan v?re noe av forklaringen. -Vi i Apotek 1 kan ikke gj?re noe med stressniv?et, men vi kan dele av v?r kunnskap og forh?pentlig gj?re det lettere for ungdommen ? ta riktige valg n?r det gjelder legemiddelbruk.
Kommunikasjonssjefen mener ogs? skolen burde ta et st?rre ansvar n?r det gjelder holdningsskapende arbeid.
-I dag er det lite eller ingen undervisning om legemidler i skolen. N?r over halvparten av reseptfrie smertestillende legemidler selges utenfor apotek, p? steder der man ikke kan f? r?d og informasjon, er det n?dvendig ? heve det generelle kunnskapsniv?et om legemidler. Unders?kelsene viser at ungdommer i stor grad arver foreldrenes holdninger til legemiddelbruk, og at det er hjemme de f?r tak i legemidlene. Det er ogs? mye som tyder p? at ungdom tar med seg medisinvanene sine videre inn i voksenlivet, sier hun.
Apotek 1 tilbyr klasseundervisning
-Ved ? l?re mer om legemidler i skolen tror vi at ungdommene st?r bedre rustet til ? ta riktige valg n?r det gjelder legemiddelbehandling. Noen er redde for ? bruke legemidler, mens andre har et skadelig h?yt forbruk. ?kt kunnskap vil forh?pentlig bidra til at ungdommer f?r bedre nytte av legemidler, og unng?r skadelig bruk, forsetter Ariansen.
-Et av samfunnsoppdragene til apotek er ? bidra til riktig legemiddelbruk, og Apotek 1 er Norges st?rste apotekkjede med apotek over hele landet. Dette skole?ret ?nsker vi ? tilby ungdomsskoler og videreg?ende skoler en klassetime der v?re farmas?yter snakker om legemidler og holdninger til legemiddelbruk,. Videre er det ogs? v?rt h?p at dette er med p? ? ?ke kunnskapen om legemidler, samt ? f? flere s?kere til farmasifag, sier kommunikasjonssjefen.
Dagen for lanseringen av tilbudet er ikke tilfeldig valgt, 25.september er nemlig Verdens Farmas?ytdag. Det er laget film for ? informere om tilbudet.

Kontaktinformasjon
Skoler som ?nsker undervisning kan sende epost til [email protected]
Sp?rsm?l kan rettes til kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i Apotek 1.
Telefon 91588972, [email protected]

Referanser
Skarstein m-fl. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol.28, Issue 1; 49-56, March 2014
T.Holager m-fl. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1451???4
K. Furu -fl.. Tidsskr Nor L?geforen 2005; 125:2759???61

Apotek 1 er landets st?rste og ledende apotekkjede, og har i dag over 300 apotek spredt over hele landet. Kjernen for v?r virksomhet er kompetanse og kvalitet. V?r ambisjon er ? leve opp til v?rt slagord ?V?r kunnskap- din trygghet?, i alle v?re kundem?ter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin r?dgivning og oppf?lging skape bedre helse og ?kt velv?re for v?re kunder.
V?re verdier er at vi skal v?re p?litelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i v?rt arbeid. Vi i Apotek 1 ?nsker ? v?re en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene f? inspirasjon og bli motivert til ? ta vare p? egen helse. Vi skal v?re blide, im?tekommende og gi god service.0200

Similar Posts