?konomi

Flere personer som har schizofreni kan f? tilgang til bedre pleie

Depotmedisiner bidrar til f?rre tilfeller av tilbakefall og mindre bruk av tvangsbehandling. Dette er noen av resultatene fra en ny rapport om schizofreni basert p? et initiativ av Stockholms läns landsting (SLL).
SLL startet i begynnelsen av 2013 et samarbeid med flere legemiddelfirmaer for ? identifisere behandlingsomr?der med mulighet for forbedret pleie og ivaretakelse av pasientene, styrket kostnadseffektivitet, samt ? skape bedre forutsetninger for forskning og utvikling innenfor legemiddelomr?det. N? er det kommet en rapport om schizofrenipleien i Stockholms län som er utviklet i samarbeid med blant andre legemiddelfirmaet Janssen.
?Rapporten viser at det finnes store muligheter for forbedring innen schizofrenipleien i Stockholms län. Blant annet er det n?dvendig ? gj?re en ekstra innsats for ? forbedre etterlevelsen av legemiddelbehandling, samt sikre at riktig pasient f?r tilgang til riktig medisin. Dette er for ? forebygge tilbakefall av psykotiske episoder?, sier Anna Käll, ansvarlig for sp?rsm?l i Public Affairs hos Janssen i Sverige.
Videre viser rapporten at pasienter som har byttet fra orale behandlingsformer til depotmedisiner har f?rre psykiatriske sykehusinnleggelser og f?r mindre tvangsbehandling.
Et annet resultat i rapporten som er verdt ? merke seg, er at 20 prosent av alle pasienter med schizofreni og 42 prosent av de ny diagnostiserte pasientene ikke hentet ut sine antipsykotiske legemidler i 2012.
Janssen ?nsker at flere regioner kartlegger schizofrenipleien for ? finne ut hvordan pasienter som lever med schizofreni kan f? tilgang til bedre pleie.
?Vi kan bare spekulere i om resultatet i Stockholms läns landsting er representativt for andre regioner i Sverige. Vi h?per at konklusjonene i denne rapporten kan f?re til forbedret pleie for denne pasientgruppen ? ikke bare i Stockholmsregionen, men i hele landet?, sier Anna Käll.
I det aktuelle samarbeidet med Stockholms läns landsting inng?r i tillegg til Janssen, ogs? legemiddelfirmaene, H Lundbeck AB og Otsuka Pharma Scandinavia AB.
Ved sp?rsm?l kontakt:Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, [email protected], 08-626 50 29 Mikael Själin, Nordic Medical Affairs, Janssen, [email protected], 08-626 5173
Stockholm läns landsting
Se link
###
Schizofreni er en sv?rt alvorlig sykdom. I henhold til den svenske Socialstyrelsens nasjonale retningslinjer fra v?ren 2014 er kontinuerlig legemiddelbehandling myndighetenes viktigste anbefaling. I disse retningslinjene kommer det blant annet frem at ?kontinuerlig antipsykotisk legemiddelbehandling reduserer risikoen for selvmord, og er en forutsetning for ? unng? akutte anfall og for ? kunne rehabilitere og integrere personer med schizofreni eller schizofrenilignende tilstander tilbake i samfunnet?.

Legemiddelselskapet Janssen arbeider for ? m?te dagens store og presserende medisinske behov. Vi driver forskning og utvikling innen f?lgende alvorlige sykdommer: prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, psoriasisartritt og diabetes. V?re medarbeidere drives av ? kunne tilby pasienter nye medisinske l?sninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende selskap med ansatte i over 50 land og er representert i alle de nordiske landene.
0000

Similar Posts